Quiznet.eu - zoeken

Hebben pensioengerechtigden een zetel in het bestuur?
- Naar keuze: in het bestuur of in de deelnemersraad.
- Ja, onder de PW hebben zij automatisch recht op een zetel.
- Nee, alleen in de deelnemersraad.