Quiznet.eu - zoeken

Hoe kunnen de (nadelige) gevolgen van het overstappen van een eindloonregeling naar een middelloonregeling opgevangen worden
- Dat kan niet, het pensioen wordt gewoon minder.
- Door een eigen bijdrage te vragen.
- Door de pensioencomponenten te veranderen, onder andere het pensioengevend salaris.
- Door het toeslagenbeleid aan te passen.