Quiznet.eu - zoeken

Hoe noemen de drie koningen, die onder andere aanwezig zijn in de kerststal?
- Caspar, Balthes en Melchoir
- Melchior, Caster en Balthes
- Balthasar, Melchoir en Caster
- Caspar, Balthasar en Melchior