Quiznet.eu - zoeken

Wat wordt er met Pinksteren herdacht?
- De uitstorting van de Heilige Geest
- Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
- Het definitieve afscheid van Jezus
- De herrijzenis van Jezus uit het graf