Quiznet.eu - zoeken

Wat is de rentevaste periode?
- Een periode waarin wel afgelost wordt, maar geen interesten worden terugbetaald
- De periodes waarin telkens eenzelfde rente wordt aangehouden
- Een periode waarin niets afgelost moet worden
- De periode waarin de volledige aflossing moet geschieden