Quiznet.eu - zoeken

Waarvoor waren de eerste radioverbindingen bedoeld?
- Draadloos verzenden van telegrammen tussen kuststations en schepen
- Radarweergave van vliegtuigen
- Draadloos verzenden van telegrammen tussen controletorens en vliegtuigen
- Radarweergave van schepen