Quiznet.eu - zoeken

Wanneer is de eerste wereldoorlog uitgebroken?
- 1923
- 1927
- 1918
- 1914
- 1908