Quiznet.eu - zoeken

Hoe kan men met kernenergie elektriciteit maken?
- Het kernsplijtingsproces creŽert warmte, die warmte wordt omgezet tot stoom door water te laten koken, de gevormde stoom drijft een turbine aan welke op zijn beurt een generator aandrijft die elektriciteit opwekt.
- In de ruimte waar het kernsplijtingsproces plaats vind zijn 100den elektroden aangebracht die door dit proces elektrisch geladen worden.
- Kernenergie is een onuitputbare energiebron welke, door het laten rollen van de kernenergiebal, eenvoudig elektriciteit opwekt. Om deze kernenergiebal in zijn beweging te begrenzen wordt er water gebruikt.