Quiznet.eu - zoeken

Wat is energie?
- Energie is het vermogen om arbeid te verrichten.
- Energie is de gemiddelde hoeveelheid elekticiteit, opgewekt uit een kercentrale, per uur.
- Energie is de kracht, nodig voor het verplaatsen van een 10 liter water over een lengte van 10 meter.