Quiznet.eu - zoeken

Hoe heet de huiself die bij de duffelingen harry komt waarschuwen?
- Knijster
- Dobby
- Ron Wemel
- Gladianus Smalhart
- Draco Malfidus