Quiznet.eu - zoeken

Wat is de eenheid van de geabsorbeerde radioactieve dosis?
- Pa (pascal)
- Sv (sievert)
- Gy (gray)
- Bq (becquerel)