Quiznet.eu - zoeken

Als je denkt aan het maag-darm stelsel van dieren kun je ze indelen. Wat is de kat?
- Herbivoor
- Verplichte carnivoor
- Carnivoor
- Omnivoor
- Verplichte herbivoor