Quiznet.eu - zoeken

Hoe heet de huis elf van Bartolomeus Krenck?
- Winky
- Heeft hij niet
- Yinky
- Bobby
- Rinker