De grote harry potter en de vuurbeker quiz

Quizvragen voor 'Harry Potter en de Vuurbeker'

 
Wie heeft de tweede opdracht niet volbracht? opzoeken
Viktor Kruml
Harry Potter
Fleur Delacour
Carlo Kannewasser
Tegen welke draak moet Carlo Kannewasser het opnemen tijdens de eerste opdracht? opzoeken
De Chinese Zenger
De Groene Huisdraak uit Wales
De Zweedse Stompsnuit
De Hongaarse Hoornstaart
De Noorse Bultrug
Voor wie schrijft Rita Pulpers haar artikels? opzoeken
Heks en Haard en de Ochtendprofeet
De Ochtendprofeet
Hedendaagse Gedaanteverwisselingen
Heks en Haard
De Kwibbelaar
In welk dier werd Draco Malfidus door Dwaaloog Dolleman als straf veranderd? opzoeken
Een rat
Een eendagsvlieg
Een kat
Een stinkdier
Een fret
Wie riep het Duistere Teken op na het WK Zwerkbal? opzoeken
Ludo Bazuyn
Winky
Barto Krenck
Harry Potter
Lucius Malfidus
Wie is geen Dooddoener? opzoeken
Barto Krenck
Severus Sneep
Walter Vleesschhauwer
Igor Karkarov
Lucius Malfidus
Waarom was het zo lang geleden dat het Toverschool Toernooi gehouden werd? opzoeken
De Vuurbeker werd gestolen
Er werd te veel vals gespeeld door de schoolhoofden
Het werd verboden door het Ministerie van Toverkunst
De toverscholen konden niet meer met elkaar overweg
Er waren te veel dodelijke slachtoffers
Wie stopte de naam van Harry Potter in de Vuurbeker? opzoeken
Barto Krenck
Severus Sneep
Igor Karkarov
Dwaaloog Dolleman
Ludo Bazuyn
Hoe heet de Dreuzel die wordt vermoord door Voldemort? opzoeken
Marten Vilijn
Berta Kriel
Frank Braem
Bella
Welk wezen komt Harry Potter niet tegen in het doolhof tijdens de laatste opdracht? opzoeken
Een schroeistaartige skreeft
Een dementor
Een boeman
Een sfinx
Een reuzenspin