De grote geschiedenis oostenrijkse quiz

Quizvragen voor 'Geschiedenis Oostenrijkse'

 
In welk jaar eindigde de bezetting Oostenrijks door de geallieerden? opzoeken
Oostenrijk wordt nog steeds bezet
1947
1949
1955
1989
Wat is het hoogste politieke ambt in Oostenrijk? opzoeken
Bundespräsident(in)
Bundeskanzler(in)
Kaiser(in)
Herzog(in)
König(in)
Met welk land ontstond er 1867 een dubbele monarchie? opzoeken
Beieren
Hongarije
Zwitserland
Tjechië
Zuidtirol
Werd Oostenrijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog bezet? opzoeken
Nee, Oostenrijk werd weer een vrij land zoals voor de oorlog.
Ja, door de westerse geallieerden Amerika, Engeland en Frankrijk
Ja, net zoals Duitsland door de Briten, Amerikanen, Fransen en Russen
Nee, maar Oostenrijk moest als land wel de neutrliteit verklaren.
Ja, door door het Russische leger.
Sinds welk jaar is Oostenrijk lid van de EU en daardoor politiek gezien niet meer neutraal? opzoeken
Sinds 1 januari 1995
Sinds 3 oktober 1990
Sinds 9 november 1989
Sinds 1 april 1999
Sinds 1 mei 2000
Met welk land verbond zich Oostenrijk 1933 om de onafhankelijkheid van Oostenrijk te beschermen? opzoeken
Met Frankrijk
Met Engeland
Met Hongarije
Met Italië
Met Zwitserland
In welk jaar ontstond het Keizerrijk Oostenrijk? opzoeken
1818
1878
1914
1804
1918
Wanneer viel de Dubbelmonarchie en werd Oostenrijk tot republiek uitgeroepen? opzoeken
1918, na het einde van de Eerste Wereldoorlog
1938, toen Oostenrijk werd bezet door het Hitlerregime
1973, toen Oostenrijk lid werd van de Verenigde Naties
1945, na het einde van de Tweede Wereldoorlog
1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog
In welk jaar werd Oostenrijk aangesloten bij Hitler-Duitsland? opzoeken
1940
1933
1938
1939
1924
Wat was voorwaarde voor de beëindiging van de bezetting Oostenrijks door de geallieerden? opzoeken
Oostenrijk moest de helft van haar grondgebied afstaan aan Frankrijk
Oostenrijk moest weer een monarchie worden en een keizer hebben
Oostenrijk moest heel veel geld betalen aan de geallieerden
Oostenrijk mocht voor altijd geen leger meer hebben
Oostenrijk moest zich voor altijd neutraal verklaren