De grote pestenquiz

Quizvragen voor 'Pesten'

 
Wat is respons? opzoeken
Antwoord
Negeren
Hoeveel procent van de kinderen zegt zelf wel eens te pesten via mail of sms? opzoeken
2%
10%
Als je iemand zijn/haar computer hackt, is dat dan ook een vorm van cyberpesten? opzoeken
Ja
Nee
Welke kinderen worden vaak gepest? opzoeken
Kinderen die populair zijn.
Kinderen die anders zijn dan de rest.
Wat kan je het best doen als je gepest wordt? opzoeken
De pesters zo min mogelijk aandacht geven.
Reageren op de nare berichten van de pesters.
Kan je elkaar zien bij digitaal pesten? opzoeken
Nee
Ja
Hoeveel procent van de kinderen in Nederland zit elke dag op internet? opzoeken
98%
88%
Wat is een ander woord voor pesten via internet? opzoeken
Cyberpesten
Pesten
Waarom wordt er gepest? opzoeken
De pester krijgt zo aandacht van anderen.
De pester wil zelf gepest worden.
Is het verstandig om je eigen naam op internet te gebruiken? opzoeken
Nee
Ja