De grote step up 3d quiz

Quizvragen voor 'Step up 3D'

Beschikbaar vanaf: 10-02-2011
Laatst gespeeld op: 21-05-2019
Waar speelt de film zich af? opzoeken
New York
Los Angeles
Miami
Houston
Waarvoor heeft Natalie Luke ingeschreven? opzoeken
De world jam
De filmacademie
De dansacademie
Van wie houdt Luke? opzoeken
Kido
Camille
Natalie
Wie wint er op de world jam? opzoeken
The house of pirates
The house of samurai
Hoeveel geld valt er te winnen op de world jam? opzoeken
1.000.000 dollar
1.000 dollar
10.000 dollar
100.000 dollar
Wat betekent B-FAB? opzoeken
Better fast as better
Bowling for a bird
Born from a boombox
Waarom worden de Pirates uit hun pand gezet? opzoeken
Ze hebben ruzie
Omdat ze de hypotheek niet kunnen betalen
Ze willen niet meer dansen
Waar gaan Luke en Natalie op het einde heen? opzoeken
Florida
Mexico
Californië
Gaan ze ergens heen???
New York
Wie is familie van Julien? opzoeken
Jacob
Luke
Camille
Natalie
Moose
Hoeveel voor rondes zijn er voor de world jam? opzoeken
2
1
4
3
geen