De grote step up 3d quiz

Quizvragen voor 'Step up 3D'
Beschikbaar vanaf: 10-02-2011
Laatst gespeeld op: 20-10-2018
Hoeveel voor rondes zijn er voor de world jam? opzoeken
1
3
2
4
geen
Hoeveel geld valt er te winnen op de world jam? opzoeken
10.000 dollar
1.000.000 dollar
100.000 dollar
1.000 dollar
Waarom worden de Pirates uit hun pand gezet? opzoeken
Omdat ze de hypotheek niet kunnen betalen
Ze hebben ruzie
Ze willen niet meer dansen
Wie is GEEN hoofdpersonage? opzoeken
Natalie
Camille
Luke
Moose
Jacob
Waar gaan Luke en Natalie op het einde heen? opzoeken
Gaan ze ergens heen???
Florida
Mexico
Californië
New York
Waar speelt de film zich af? opzoeken
Houston
New York
Miami
Los Angeles
Wie is familie van Julien? opzoeken
Jacob
Moose
Natalie
Luke
Camille
Waarvoor heeft Natalie Luke ingeschreven? opzoeken
De world jam
De filmacademie
De dansacademie
Wat betekent B-FAB? opzoeken
Better fast as better
Born from a boombox
Bowling for a bird
Van wie houdt Luke? opzoeken
Camille
Natalie
Kido