De grote step up 3d quiz

Quizvragen voor 'Step up 3D'
Wie is familie van Julien? opzoeken
Luke
Camille
Natalie
Jacob
Moose
Van wie houdt Luke? opzoeken
Camille
Kido
Natalie
Waar speelt de film zich af? opzoeken
Houston
Miami
New York
Los Angeles
Wie wint er op de world jam? opzoeken
The house of pirates
The house of samurai
Waarom worden de Pirates uit hun pand gezet? opzoeken
Ze hebben ruzie
Omdat ze de hypotheek niet kunnen betalen
Ze willen niet meer dansen
Waarvoor heeft Natalie Luke ingeschreven? opzoeken
De filmacademie
De world jam
De dansacademie
Hoeveel voor rondes zijn er voor de world jam? opzoeken
1
4
3
2
geen
Hoeveel geld valt er te winnen op de world jam? opzoeken
1.000.000 dollar
10.000 dollar
1.000 dollar
100.000 dollar
Wat betekent B-FAB? opzoeken
Born from a boombox
Better fast as better
Bowling for a bird
Wie is GEEN hoofdpersonage? opzoeken
Camille
Jacob
Natalie
Moose
Luke