De grote energiequiz

Quizvragen voor 'Energie'

 
Wat is het verschil tussen mineralen en vitaminen? opzoeken
Mineralen worden aangemaakt in het lichaam, vitaminen niet. Vitaminen hebben een makkelijkere samenstelling.
Mineralen kunnen niet aangemaakt worden door het lichaam, vitaminen wel. Ook hebben mineralen een makkelijkere samenstelling dan vitaminen.
Mineralen vind je in de grond, vitaminen niet.
Er zijn 14 soorten vitaminen en 14 soorten mineralen.
Wanneer spreek je van bodemwarmte en wanneer van aardwarmte? opzoeken
Bodemwarmte en aardwarmte zijn hetzelfde.
Je spreekt van aardwarmte als de energie onder de 500 meter diep wordt gehaald. Alle energie dieper dan 500 meter heet bodemwarmte.
Bodemwarmte wordt uit bodem gehaald en aardwarmte uit de aarde. Als je energie uit de bodem haalt is het bodemwarmte. Als je energie uit de aarde haalt is het aardwarmte.
Je spreekt van bodemenergie als de energie onder de 500 meter diep wordt gehaald. Alle energie dieper dan 500 meter heet aardwarmte.
Waar staat de afkorting OTEC voor? opzoeken
Ocean Thermal Energy Conservation
Ocean Thermal Energy Conversion.
Oceanische Thermische Energie Conversie.
Optionele Technische Elektriciteits Centrale
Ocean Therminal Energy Conversion
Wat is een Meltdown? (in een kerncentrale) opzoeken
De reactoren raken onderkoeld waardoor ze uitvallen.
Dit is de oververhitting van een reactorvat. De brandstof smelt en er kan veel radioactief afval vrijkomen.
Dit is het plotseling afsluiten van alle elektriciteit waardoor de reactoren vernietigt kunnen worden.
Dit is de noodstop van een reactor. De regelstaven worden helemaal de reactor ingeschoven. Hierdoor stopt de kettingreactie.
Waar vond de kernramp op Three Mile Island plaats? opzoeken
Three Mile Island, Harrisburg, Pennsylvania.
Three Mile Island, Pittsburgh, Pennsylvania.
Three Mile Island, Allentown, Pennsylvania.
Three Mile Island, Scranton, Pennsylvania.
Three Mile Island, Philadelphia, Pennsylvania.
Wat is een onvolledige verbranding? opzoeken
Dit is een verbranding waarbij een tekort aan zuurstof is. Hierdoor onstaat er waterdamp en koolmonoxide.
Dit is een verbranding waarbij er genoeg zuurstof aanwezig is. Er komt dan waterdamp en koolstofdioxide vrij.
Dit is als een voorwerp(bijvoorbeeld hout) niet volledig verbrand waardoor er stukken blijven liggen.
Wat wordt er bedoeld met getijdenvershil? opzoeken
De hoogtes van de golven op verschillende dagen.
De verandering tussen eb en vloed.
De verschillende temperatuur van het water.
Het verschil tussen de zoutconcentratie en zoetconcentratie van het water.
Het hoogteverschil van de waterspiegel in de zee of een rivier.
Welk zonnepaneel is het meest efficiënt? opzoeken
Polykristallijne zonnecellen.
Monokristallijne zonnecellen.
Plastic zonnecellen.
Dunnelaag zonnecellen.
Amorfe zonnecellen.
Hoeveel watt is 1 megawatt? opzoeken
1 megawatt is 1000 watt
1 megawatt is 10.000 megawatt
1 megawatt is 1.000.000 megawatt
1 megawatt is 10.000 miniwatt
1 megawatt is 1.000.000 watt.
Wat is het Fischer-Tropsch-synthese? opzoeken
Koolmonoxide en waterstof worden omgezet in vloeibare stoffen. Dit krijg je door biomassa onvolledig te verbranden. Dit heet met een moeilijk woord: pyrolyse.
Het natte afval wordt in een afvalvergister gegooid. Dan wordt er warmte en vocht aan toegevoegd om er bacteriën te kweken. Die bacteriën breken dan versneld het afval af.
Het afval wordt verbrand waardoor er energie ontstaat die mensen weer kunnen gebruiken.
Het afval wordt uitgeperst en uitgeknepen om de oliën en vetten eruit te halen. Die worden gebruikt als brandstof voor bijvoorbeeld centrales.