De grote de lieveheerbeestjes quiz

Quizvragen voor 'De lieveheerbeestjes'
Beschikbaar vanaf: 15-02-2013
Laatst gespeeld op: 18-07-2018
Hoeveel soorten Lieveheersbeestjes bestaan er ongeveer ? opzoeken
50.000
1.000
10.000
5.000
100.000
Zie je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje ? opzoeken
Heel gemakkelijk
Bijna niet
Nooit
Soms
Wat is het bekendste lieveheerbeestje ? opzoeken
Een zwarte
Een roze
Een gele
Een rode
Hoe lang leven lieveheersbeestjes ongeveer ? opzoeken
De meeste soorten worden 5 jaar
3 maanden
Tot 100 jaar
20 jaar
Meestal niet langer dan 1 jaar
Tot wat behoren de lieveheersbeestjes ? opzoeken
Insecten
Uitgestorven dier
Reptielen
Knaagdieren
Hoeveel bladluizen eet een lieveheerbeestje per dag ongeveer ? opzoeken
1.500
100
20
900
Doet een lieveheersbeestje een winterslaap ? opzoeken
Enkel oudere lieveheersbeestjes
Ja
Eens in de paar jaar
Neen
Enkel jonge lieveheersbeestjes
Wat eet het lieveheerbeestje heel graag ? opzoeken
Honden
Wormen
Mieren
bladluizen
Na hoeveel dagen komen de eitjes uit ? opzoeken
Na 6 dagen
Na 356 dagen
Na 3 dagen
Na 12 dagen
Zeggen het aantal stippen op het lieveheerbeestje hoe oud het diertje is? opzoeken
Bij sommige soorten.
Ja
Nee