De grote de lieveheerbeestjes quiz

Quizvragen voor 'De lieveheerbeestjes'

Beschikbaar vanaf: 15-02-2013
Laatst gespeeld op: 06-05-2021
Zeggen het aantal stippen op het lieveheerbeestje hoe oud het diertje is? opzoeken
Nee
Bij sommige soorten.
Ja
Hoeveel soorten Lieveheersbeestjes bestaan er ongeveer ? opzoeken
100.000
1.000
5.000
10.000
50.000
Tot wat behoren de lieveheersbeestjes ? opzoeken
Knaagdieren
Reptielen
Insecten
Uitgestorven dier
Hoeveel bladluizen eet een lieveheerbeestje per dag ongeveer ? opzoeken
20
100
900
1.500
Doet een lieveheersbeestje een winterslaap ? opzoeken
Eens in de paar jaar
Ja
Neen
Enkel oudere lieveheersbeestjes
Enkel jonge lieveheersbeestjes
Wat eet het lieveheerbeestje heel graag ? opzoeken
Wormen
Mieren
bladluizen
Honden
Na hoeveel dagen komen de eitjes uit ? opzoeken
Na 12 dagen
Na 6 dagen
Na 3 dagen
Na 356 dagen
Zie je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje ? opzoeken
Nooit
Heel gemakkelijk
Bijna niet
Soms
Hoe lang leven lieveheersbeestjes ongeveer ? opzoeken
3 maanden
De meeste soorten worden 5 jaar
20 jaar
Tot 100 jaar
Meestal niet langer dan 1 jaar
Wat is het bekendste lieveheerbeestje ? opzoeken
Een zwarte
Een roze
Een gele
Een rode