De grote de dol fijnezzzzzz quiz

Quizvragen voor 'De dol fijnezzzzzz'

 
Hoe lang is het geleden dat de eerste dolfijn geboren is? opzoeken
Duizend jaar geleden
Duizend miljoen jaar geleden
Twintig duizend jaar geleden
Vijftig miljoen jaar geleden
Eenendertig miljoen jaar geleden
Hoe hoog kan een dolfijn springen boven het water? opzoeken
9 m
4 m
6 m
8 m
3 m
Dolfijnen hebben een sonar waarvoor dient die? opzoeken
Om te praten met elkaar
Om vissen te vangen of om weg te gaan van gevaar
Om hun jongen(baby's)te roepen
Om boten te ontwijken
Om te kunnen horen
Hoeveel km/uur kan een dolfijn zwemmen? opzoeken
30 km/uur
50 km/uur
30 km/uur
60 km/uur
20 km/uur
Hoeveel verschillende soorten dolfijnen bestaan er? opzoeken
Ongeveer 34
Ongeveer 15
Ongeveer 20
Ongeveer 35
Ongeveer 50
Welke dolfijnensoort leefde nog bij de dinosaurussen? opzoeken
Cephalorhynchus
Karthicles
Diagritys
Didohfirtys
Fhirtuhalis
Op welke leeftijd kunnen dolfijnen al ongeveer kindjes krijgen? opzoeken
10 tot 17 jaar
6 tot 10 jaar
4 tot 13 jaar
25 tot 32 jaar
15 tot 20 jaar
Welke soort lippen heeft een dolfijn? opzoeken
Maver lippin
Tuit lippen
Sinfonische lippen
Fonische lippen
Toet lippen
Hoeveel magen heeft de dolfijn? opzoeken
4
5
6
1
3
Hoelang duurt de zwangerschap? opzoeken
7 maanden
20 maanden
16 maanden
9 maanden
12 maanden