De grote degoe´squiz

Quizvragen voor 'Degoe´s'

 
Hoeveel jongen werpt een degoe gemiddeld per worp? opzoeken
1
3
5
9
7
Waar komen degoe´s vandaan? opzoeken
Het Oeralgebergte in Rusland.
Het Andesgebergte in Zuid - Amerika.
Het Centraal Massief in Frankrijk
Hoe lang moeten de jongen bij hun moeder blijven? opzoeken
4 weken
10 weken
8 weken
6 weken
Degoe´s zijn ... opzoeken
Weinig actief
Kleiner dan hamsters
Groepsdieren
Wat is het gewicht van een volwassen degoe? opzoeken
minder dan 100 gram
100 tot 170 gram
300 tot 500 gram
170 tot 300 gram
Hoe oud wordt de gemiddelde degoe? opzoeken
5 tot 8 jaar
1 tot 3 jaar
3 tot 5 jaar
8 tot 10 jaar
Waarom mag je een degoe niet aan de start vastnemen? opzoeken
De staart bevat een ook voor mensen giftige stof welke gebruikt wordt bij het vechten.
De staart van een degoe verliest makkelijk zijn haren.
De staart van een degoe kan makkelijk afvallen en groeit niet meer aan.
Wat is niet juist? opzoeken
De oogjes van een degoe gaan na 3 dagen open.
Degoe´s worden behaard geboren.
Degoe´s kunnen al vanaf de eerste dag rondlopen.
Hoe lang draagt een degoe? opzoeken
63 dagen
30 dagen
90 dagen
45 dagen
15 dagen
Vanaf welke leeftijd zijn vrouwelijke degoe´s geslachtsrijp (maar nog niet fokrijp). opzoeken
3 maanden
5 maanden
4 maanden
1 maand
2 maanden