De grote tamme ratten quiz

Quizvragen voor 'Tamme ratten'

 
Hoe lang draagt de tamme rat? opzoeken
22 dagen
39 dagen
15 dagen
30 dagen
10 dagen
Vanaf welke leeftijd is de tamme rat geslachtsrijp? opzoeken
+/- 2,5 weken
+/- 5 weken
+/- 10 weken
+/- 15 weken
+/- 7,5 weken
Uit welk land is de tamme rat afkomstig? opzoeken
Mongolië
Indië
Peru
Azië
Na hoeveel dagen gaan de ogen van de pas geborenen open? opzoeken
19 dagen
9 dagen
6 dagen
14 dagen
21 dagen
Hoe oud wordt de gemiddelde tamme rat? opzoeken
1 jaar
2 jaar
4 jaar
5 jaar
3 jaar
Van welke rat stamt de tamme rat af? opzoeken
De bisamrat
De bruine rat
De Indische borstelrat
De zwarte rat
De bergbeverrat
Welke is het grootst? opzoeken
De mannelijke rat.
De vrouwelijke rat.
Ze zijn ongeveer even groot.
Hoe lang duurt de cyclus van een tamme rat? opzoeken
12 tot 13 dagen
15 tot 16 dagen
1 tot 2 dagen
4 tot 5 dagen
8 tot 10 dagen
Wat is het gewicht van een volwassen tamme rat? opzoeken
+/- 100 gram
+/- 300 gram
+/- 700 gram
+/- 900 gram
+/- 500 gram
Hoe noemt men jonge ratjes? opzoeken
Biggetjes
Welpen
Rittens
Veulen
Kalf