De grote tamme ratten quiz

Quizvragen voor 'Tamme ratten'

 
Na hoeveel dagen gaan de ogen van de pas geborenen open? opzoeken
14 dagen
6 dagen
9 dagen
21 dagen
19 dagen
Hoe oud wordt de gemiddelde tamme rat? opzoeken
5 jaar
4 jaar
3 jaar
1 jaar
2 jaar
Uit welk land is de tamme rat afkomstig? opzoeken
Indië
Mongolië
Peru
Azië
Hoe lang draagt de tamme rat? opzoeken
10 dagen
15 dagen
30 dagen
39 dagen
22 dagen
Welke is het grootst? opzoeken
De vrouwelijke rat.
Ze zijn ongeveer even groot.
De mannelijke rat.
Hoe lang duurt de cyclus van een tamme rat? opzoeken
12 tot 13 dagen
1 tot 2 dagen
4 tot 5 dagen
15 tot 16 dagen
8 tot 10 dagen
Hoe noemt men jonge ratjes? opzoeken
Kalf
Welpen
Biggetjes
Veulen
Rittens
Van welke rat stamt de tamme rat af? opzoeken
De Indische borstelrat
De bergbeverrat
De zwarte rat
De bruine rat
De bisamrat
Vanaf welke leeftijd is de tamme rat geslachtsrijp? opzoeken
+/- 2,5 weken
+/- 15 weken
+/- 7,5 weken
+/- 5 weken
+/- 10 weken
Wat is het gewicht van een volwassen tamme rat? opzoeken
+/- 700 gram
+/- 500 gram
+/- 300 gram
+/- 900 gram
+/- 100 gram