De grote tamme ratten quiz

Quizvragen voor 'Tamme ratten'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 07-12-2022
Wat is het gewicht van een volwassen tamme rat? opzoeken
+/- 500 gram
+/- 300 gram
+/- 100 gram
+/- 900 gram
+/- 700 gram
Na hoeveel dagen gaan de ogen van de pas geborenen open? opzoeken
6 dagen
19 dagen
21 dagen
14 dagen
9 dagen
Uit welk land is de tamme rat afkomstig? opzoeken
Peru
Azië
Indië
Mongolië
Van welke rat stamt de tamme rat af? opzoeken
De bruine rat
De bisamrat
De bergbeverrat
De Indische borstelrat
De zwarte rat
Hoe oud wordt de gemiddelde tamme rat? opzoeken
2 jaar
1 jaar
5 jaar
4 jaar
3 jaar
Hoe lang duurt de cyclus van een tamme rat? opzoeken
1 tot 2 dagen
12 tot 13 dagen
4 tot 5 dagen
15 tot 16 dagen
8 tot 10 dagen
Vanaf welke leeftijd is de tamme rat geslachtsrijp? opzoeken
+/- 15 weken
+/- 2,5 weken
+/- 7,5 weken
+/- 5 weken
+/- 10 weken
Welke is het grootst? opzoeken
De mannelijke rat.
Ze zijn ongeveer even groot.
De vrouwelijke rat.
Hoe noemt men jonge ratjes? opzoeken
Biggetjes
Welpen
Rittens
Kalf
Veulen
Hoe lang draagt de tamme rat? opzoeken
10 dagen
15 dagen
30 dagen
22 dagen
39 dagen