De grote tamme ratten quiz

Quizvragen voor 'Tamme ratten'

 
Na hoeveel dagen gaan de ogen van de pas geborenen open? opzoeken
6 dagen
19 dagen
9 dagen
14 dagen
21 dagen
Hoe oud wordt de gemiddelde tamme rat? opzoeken
5 jaar
4 jaar
2 jaar
3 jaar
1 jaar
Wat is het gewicht van een volwassen tamme rat? opzoeken
+/- 500 gram
+/- 900 gram
+/- 700 gram
+/- 100 gram
+/- 300 gram
Van welke rat stamt de tamme rat af? opzoeken
De Indische borstelrat
De bisamrat
De zwarte rat
De bruine rat
De bergbeverrat
Hoe noemt men jonge ratjes? opzoeken
Veulen
Kalf
Biggetjes
Rittens
Welpen
Hoe lang draagt de tamme rat? opzoeken
39 dagen
10 dagen
22 dagen
30 dagen
15 dagen
Vanaf welke leeftijd is de tamme rat geslachtsrijp? opzoeken
+/- 10 weken
+/- 7,5 weken
+/- 2,5 weken
+/- 15 weken
+/- 5 weken
Uit welk land is de tamme rat afkomstig? opzoeken
Mongolië
Azië
Indië
Peru
Welke is het grootst? opzoeken
Ze zijn ongeveer even groot.
De vrouwelijke rat.
De mannelijke rat.
Hoe lang duurt de cyclus van een tamme rat? opzoeken
15 tot 16 dagen
8 tot 10 dagen
1 tot 2 dagen
12 tot 13 dagen
4 tot 5 dagen