2 tot de 6de macht

Sinds oktober 2012 is Bart De Pauw op één (Belgische televisie) te zien met deze nieuwe quiz. In de quiz nemen telkens 2 teams van 2 deelnemers het op tegen een team van 2 BV's. Deze 2 BV's worden gekozen uit een team van 6, de zogenaamde 6de macht. In het eerste seizoen zijn deze 6 Tom Waes, Helmut Lotti, Jeroen Meus, Linde Merckpoel, Maaike Cafmeyer en Henk Rijckaert.
De inzet van de quiz is €10.000. Wint een onbekend duo, dan nemen ze dit bedrag mee naar huis. Wint het bekende duo, dan wordt dit in de pot gestoken. Deze pot wordt in de laatste aflevering aan een goed doel geschonken, gekozen door de winnaar van deze finale. De finale wordt enkel door de BV's gespeeld.

Quizvragen twee tot de zesde macht

Er zijn verschillende rondes met verschillende types quizvragen. In de eerste ronde, het rooster, worden open quizvragen gesteld die beantwoord moeten worden met een combinatie van de woorden uit een rooster.
De tweede ronde, de vier antwoorden, is een ronde met meerkeuzevragen, elk duo krijgt 2 keer 2 antwoorden. Deze 4 antwoorden zijn de correcte antwoorden op hun vragen, de speler moet afdrukken wanneer hij veronderstelt dat één van zijn antwoorden het antwoord is en dit antwoord dan zeggen. De duo's spelen één na één.
De derde ronde, dubbel juist, bestaat eveneens uit meerkeuzevragen. Dit maal spelen de duo's tegen elkaar. Elke speler krijgt dezelfde 2 mogelijke antwoorden. De speler die eerst afdrukt moet eerst antwoorden, zijn medespeler moet daarna antwoorden. Geven ze beide het juiste antwoord, dan winnen ze de vraag.
In de vierde ronde, tijd inschatten, moet van elk duo één speler binnen 90 seconden zo veel mogelijk antwoorden geven, maar tegelijk moet hij voor de tijd afgelopen is stop zeggen. Dit zijn open vragen.

In de halve finale zijn het opnieuw open vragen. De 2 duo's met de meeste punten spelen tegen elkaar, elk in een aparte ruimte van waaruit ze elkaar niet kunnen horen, maar wel zien. Ze krijgen 3 tips om het antwoord te raden, hoe eerder ze raden, hoe hoger het aantal punten. Het team dat eerst aan 150 punten is, wint.
In de finale moeten wederom open vragen beantwoord worden, dit maal moeten telkens 4 juiste antwoorden gegeven worden. De eerste keer in 60, dan in 50 en ten slotte in 40 seconden. De kandidaten spelen om de beurt.