De grote leesvaardig (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig (kinderniveau)'
Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 21-11-2018
Wat is begrijpend lezen? opzoeken
Het rode stoplicht
De tekst lezen en alles begrijpen
Een tekst bedenken
Waar kun je achterhalen waar welke informatie staat? opzoeken
Inhoudsopgave of register
Je boek
De juf
Wat is fictie? opzoeken
Een tekst gebaseerd op feiten
Een verzonnen tekst
Waar let je op bij oriënterend lezen? opzoeken
De hele tekst
Titel en de illustraties
Titel, tussenkopje, illustraties en schuingedrukte tekst
Wat is een artikel? opzoeken
Fictie
Een tekst die toelicht
Een verwijswoord
Is 'die' een verwijswoord? opzoeken
Nee
Ja
Wat is het tekstdoel van een kranten artikel? opzoeken
De lezer te vermaken
De lezer te informeren
De lezer wat te laten doen
Wat is objectief? opzoeken
Niet persoonlijk
Een onderwerp
Persoonlijk
Wat is een betoog? opzoeken
Een tekst waarin iemand zijn mening geeft
Een argument
Een preek
Is 'ontroeren' een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja