De grote leesvaardig (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig (kinderniveau)'
Wat is een artikel? opzoeken
Fictie
Een verwijswoord
Een tekst die toelicht
Waar let je op bij oriënterend lezen? opzoeken
Titel, tussenkopje, illustraties en schuingedrukte tekst
De hele tekst
Titel en de illustraties
Wat is begrijpend lezen? opzoeken
Het rode stoplicht
De tekst lezen en alles begrijpen
Een tekst bedenken
Waar kun je achterhalen waar welke informatie staat? opzoeken
Inhoudsopgave of register
De juf
Je boek
Is 'die' een verwijswoord? opzoeken
Nee
Ja
Wat is het tekstdoel van een kranten artikel? opzoeken
De lezer te informeren
De lezer wat te laten doen
De lezer te vermaken
Wat is een betoog? opzoeken
Een tekst waarin iemand zijn mening geeft
Een preek
Een argument
Wat is objectief? opzoeken
Niet persoonlijk
Persoonlijk
Een onderwerp
Wat is fictie? opzoeken
Een tekst gebaseerd op feiten
Een verzonnen tekst
Is 'ontroeren' een tekstdoel? opzoeken
Ja
Nee