De grote leesvaardig (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 19-06-2019
Wat is een artikel? opzoeken
Een verwijswoord
Een tekst die toelicht
Fictie
Is 'die' een verwijswoord? opzoeken
Ja
Nee
Waar kun je achterhalen waar welke informatie staat? opzoeken
Je boek
De juf
Inhoudsopgave of register
Is 'ontroeren' een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Wat is fictie? opzoeken
Een tekst gebaseerd op feiten
Een verzonnen tekst
Wat is begrijpend lezen? opzoeken
De tekst lezen en alles begrijpen
Een tekst bedenken
Het rode stoplicht
Wat is objectief? opzoeken
Persoonlijk
Niet persoonlijk
Een onderwerp
Waar let je op bij oriënterend lezen? opzoeken
Titel, tussenkopje, illustraties en schuingedrukte tekst
Titel en de illustraties
De hele tekst
Wat is het tekstdoel van een kranten artikel? opzoeken
De lezer wat te laten doen
De lezer te informeren
De lezer te vermaken
Wat is een betoog? opzoeken
Een argument
Een preek
Een tekst waarin iemand zijn mening geeft