De grote standen in de middeleeuwen quiz

Quizvragen voor 'Standen in de Middeleeuwen'

 
Waar woonden de kooplieden? opzoeken
In een klooster
In een huis in de stad
In een huis buiten de stad
In een tent
Onder welke stand vielen de ridders? opzoeken
De adel
De horigen
De burgers
De geestelijken
Wie was de baas over een horige? opzoeken
Een leenheer
Een ambachtsman
Een leenman
Een geestelijke
Waar vielen de ambachtslieden onder? opzoeken
De Burgers
De geestelijken
De Adel
De Horigen
Kon je een stand omhoog komen? opzoeken
Nee
Ja
Waar woonden de geestelijken? opzoeken
In een houten huis
In een boerderij.
In een klooster
In een kasteel
Waar woonden de adel? opzoeken
In een houten huis
In een kerk
In een klooster
In een kasteel
Welke Standen waren er? opzoeken
Kooplieden, geestelijken, burgers, adel
De adel, de geestelijken, de horigen, de vrije burgers
De koning, de monniken, burgers, kooplieden
Burgers, horigen, kooplieden, adel
Waar woonden de horigen? opzoeken
in een houten huis
In een boerderij
in een klooster
in een kasteel
Welke van deze standen hadden de meeste macht? opzoeken
De onvrije
De Adel
De Koning
De Geestelijken