De grote standen in de middeleeuwen quiz

Quizvragen voor 'Standen in de Middeleeuwen'

Beschikbaar vanaf: 02-09-2012
Laatst gespeeld op: 17-10-2019
Welke van deze standen hadden de meeste macht? opzoeken
De Adel
De onvrije
De Koning
De Geestelijken
Waar woonden de adel? opzoeken
In een klooster
In een kerk
In een kasteel
In een houten huis
Waar woonden de geestelijken? opzoeken
In een boerderij.
In een klooster
In een kasteel
In een houten huis
Waar woonden de horigen? opzoeken
in een houten huis
in een kasteel
in een klooster
In een boerderij
Onder welke stand vielen de ridders? opzoeken
De geestelijken
De adel
De burgers
De horigen
Welke Standen waren er? opzoeken
Burgers, horigen, kooplieden, adel
Kooplieden, geestelijken, burgers, adel
De koning, de monniken, burgers, kooplieden
De adel, de geestelijken, de horigen, de vrije burgers
Kon je een stand omhoog komen? opzoeken
Ja
Nee
Wie was de baas over een horige? opzoeken
Een geestelijke
Een ambachtsman
Een leenman
Een leenheer
Waar vielen de ambachtslieden onder? opzoeken
De Burgers
De Horigen
De Adel
De geestelijken
Waar woonden de kooplieden? opzoeken
In een huis in de stad
In een klooster
In een tent
In een huis buiten de stad