De grote standen in de middeleeuwen quiz

Quizvragen voor 'Standen in de Middeleeuwen'

 
Wie was de baas over een horige? opzoeken
Een leenheer
Een ambachtsman
Een geestelijke
Een leenman
Waar woonden de horigen? opzoeken
In een boerderij
in een houten huis
in een kasteel
in een klooster
Waar woonden de geestelijken? opzoeken
In een klooster
In een kasteel
In een houten huis
In een boerderij.
Kon je een stand omhoog komen? opzoeken
Nee
Ja
Welke van deze standen hadden de meeste macht? opzoeken
De onvrije
De Koning
De Geestelijken
De Adel
Waar woonden de kooplieden? opzoeken
In een tent
In een klooster
In een huis in de stad
In een huis buiten de stad
Welke Standen waren er? opzoeken
Burgers, horigen, kooplieden, adel
De adel, de geestelijken, de horigen, de vrije burgers
De koning, de monniken, burgers, kooplieden
Kooplieden, geestelijken, burgers, adel
Onder welke stand vielen de ridders? opzoeken
De horigen
De burgers
De geestelijken
De adel
Waar woonden de adel? opzoeken
In een houten huis
In een kasteel
In een kerk
In een klooster
Waar vielen de ambachtslieden onder? opzoeken
De Adel
De Burgers
De geestelijken
De Horigen