De grote standen in de middeleeuwen quiz

Quizvragen voor 'Standen in de Middeleeuwen'

Beschikbaar vanaf: 02-09-2012
Laatst gespeeld op: 06-12-2021
Waar woonden de adel? opzoeken
In een kasteel
In een houten huis
In een klooster
In een kerk
Waar woonden de kooplieden? opzoeken
In een klooster
In een tent
In een huis buiten de stad
In een huis in de stad
Waar vielen de ambachtslieden onder? opzoeken
De Burgers
De Horigen
De geestelijken
De Adel
Welke van deze standen hadden de meeste macht? opzoeken
De Koning
De Geestelijken
De Adel
De onvrije
Welke Standen waren er? opzoeken
De adel, de geestelijken, de horigen, de vrije burgers
De koning, de monniken, burgers, kooplieden
Kooplieden, geestelijken, burgers, adel
Burgers, horigen, kooplieden, adel
Kon je een stand omhoog komen? opzoeken
Nee
Ja
Waar woonden de horigen? opzoeken
in een klooster
In een boerderij
in een kasteel
in een houten huis
Wie was de baas over een horige? opzoeken
Een leenman
Een leenheer
Een ambachtsman
Een geestelijke
Onder welke stand vielen de ridders? opzoeken
De adel
De geestelijken
De burgers
De horigen
Waar woonden de geestelijken? opzoeken
In een houten huis
In een klooster
In een boerderij.
In een kasteel