De grote ontstaan eu quiz

Quizvragen voor 'Ontstaan EU'

Beschikbaar vanaf: 11-01-2017
Laatst gespeeld op: 08-02-2023
Hoeveel landen mochten er stemmen bij de eerste verkiezing van het Europees Parlement? opzoeken
20
28
6
12
9
In welk jaar is de EGKS gemaakt? opzoeken
1950
1945
1960
1955
1951
Na welke oorlog besloten bepaalde landen van Europa om de EGKS (nu EU) op te stellen? opzoeken
De Golfoorlog
De Eerste Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog
Welke 6 landen zaten er in de EGKS? opzoeken
Oost-Duitsland, Italië, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg
Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg
Spanje, Frankrijk, Denemarken, België, Zwitserland en Nederland
Met welke naam is De Europese Grondwet omgedoopt? opzoeken
Het Verdrag van Lissabon
Het Verdrag van Maastricht
Het Verdrag van Amsterdam
De Verdragen van Rome
Het Verdrag van Nice
Sinds welk jaar waren de binnengrenzen van de EU open? opzoeken
2000
1990
1950
1995
1993
In welk jaar werd De Europese Grondwet goedgekeurd door alle landen? opzoeken
2007
2000
2010
2009
2005
In welk jaar begonnen er 12 EU-landen te betalen met de euro? opzoeken
1995
2005
2000
1998
2002
Hoeveel landen zaten er vlak voor de Brexit in de EU? opzoeken
6
28
20
12
32
Wie riep Europese landen op om samen te werken rond de sectoren kolen en staal? opzoeken
Jean-Claude Juncker
Robert Schuman
Herman Van Rompuy