De grote voetbalregels (moeilijk) quiz

Quizvragen voor 'Voetbalregels (Moeilijk)'
Beschikbaar vanaf: 04-07-2012
Laatst gespeeld op: 17-12-2018
Een speler raakt de bal met de hand.Wat kan de scheidsrechter beslissen? opzoeken
Bij handspel geeft de scheidsrechter een onrechtstreekse vrije schop
Bij handspel wordt altijd een gele kaart getrokken.
Bij een handspel geeft de scheidsrechter altijd een rechtstreekse vrije schop plus minstens een gele kaart.
Er zijn 4 mogelijkheden: a. de speler raakt de bal maar deed geen beweging met zijn arm naar de bal dus het spel gaat verder. b. De speler maakt een beweging met arm naar de bal..rechtreekse vrije schop. c. De speler doet opzettelijk handspel om een aanval af te verijdelen.Rechtstreekse vrije schop, gevolgd door gele kaart. d. Eeenspeler slaat met de hand naar de bal een een doelkans of doelpunt te verijdelen, rechtstreekse vrije schop gevolgd door rode kaart.(in strafschopgebied dus strafschop gevolgd door rode kaart)
Een speler trekt naar het scoren van een doelpunt zijn trui over zijn hoofd. Wat beslist de scheidsrechter? opzoeken
De speler krijgt een rode kaar wegens openbare zedenschennis.
De speler krijgt een gele kaart
De speler krijgt een vermaning dat dit eigenlijk niet is toegelaten.
De SR doet niets en laat gewoon aftrappen.
Bij een aftrap raakt de speler die de aftrap neemt de bal tweemaal zonder dat een andere speler deze heeft geraakt. Wat beslist de scheidsrechter ? opzoeken
De tegenpartij mag nu aftrappen.
De aftrap wordt hernomen gevold door een gele kaart wegens spelbederf.
De tegenpartij mag aftrappen en de speler die aftrapte krijgt een gele kaart wegens spelbederf.
Onrechtstreekse vrije schop voor de tegenpartij.
De aftrap wordt hernomen.
Een verdediger trapt een rechtstreekse vrije schop in eigen doel zonder dat iemand de bal raakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
Doeltrap voor de doelman/speler
Hoekschop voor de tegenpartij.
Geldig doelpunt vrije schop was rechtstreeks.
De vrije schop dient te worden hernomen.
Vrije schop voor de aanvallende ploeg op de plaats waar de vrije schop werd gegeven.
Bij een inworp gooit een verdediger de bal rechtstreeks in eigen doel zonder dat iemand deze aanraakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
De inworp dient te worden overgenomen.
Hoekschop voor de tegenpartij.
De inworp gaat nu naar de tegenpartij.
De scheidsrechter geeft een onrechtstreekse vrije schop aan de tegenpartij en plaatst de bal op de lijn van het strafschopgebied.
Bij de aftrap trapt de speler de bal rechtstreeks in de doel van de tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter? opzoeken
De aftrap moet worden overgenomen.
Geldig doelpunt
Uit een aftrap mag niet rechtstreeks gescoord worden.Aangezien de bal over de doellijn is gegaan is het een doeltrap.
Er volgt een onrechtstreekse vrije schop voor de tegenpartij.
Een aanvaller legt de bal klaar om een hoekschop te trappen. Net voordat hij trapt, deelt een verdediger binnen het strafschopgebied een klap uit aan een aanvaller. Hoe dient de scheidsrechter het spel te laten hernemen ? opzoeken
Gewoon de hoekschop laten trappen.
De scheidsrechter geeft een strafschop
De scheidsrechter geeft een onrechtstreekse vrije schop op de plaats waar de klap werd gegeven.
Een doelschop wordt door de keeper/speler rechtstreeks gescoord bij de tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter? opzoeken
Rechtstreeks scoren uit een doelschop mag niet..dus doeltrap voor de keeper/speler
Een onrechtstreekse vrije schop in het strafschopgebied ten voordele van de tegenstanders
Geldig doelpunt!
De doelschop wordt hernomen.
Bij het nemen van een strafschop scoort een aanvaller een doelpunt. De scheidsrechter stelt echter vast dat er een verdediger het strafschopgebied betrad voordat de bal getrapt werd. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
Geldig doelpunt.
Ongeldig doelpunt gevolg door gele kaart voor de verdediger.
De strafschop dient hernomen te worden want alle andere spelers moeten zich op 9.15m van het strafschoppunt begeven.
Geldig doelpunt geolgd door gele kaart voor de verdediger.
Een doelman gooit vanuit het strafschopgebied uit frustratie een handschoen tegen een aanvaller die op dat moment buiten het strafschopgebied staat. Wat doet de scheidsrechter ? opzoeken
De scheidsrechter fluit een strafschop en geeft de doelman een rode kaart.
De scheidsrechter geeft de doelman een rode kaart en geeft een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied.
De scheidsrechter kent een onrechtstreekse vrije schop toe in het strafschopgebied en geeft de dolman een rode kaart.
Hij geeft een rechtstreekse vrije schop buiten het strafschopgebied en geeft de doelman een gele kaart.