De grote voetbalregels (moeilijk) quiz

Quizvragen voor 'Voetbalregels (Moeilijk)'

 
Een verdediger trapt een rechtstreekse vrije schop in eigen doel zonder dat iemand de bal raakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
Hoekschop voor de tegenpartij.
Geldig doelpunt vrije schop was rechtstreeks.
De vrije schop dient te worden hernomen.
Doeltrap voor de doelman/speler
Vrije schop voor de aanvallende ploeg op de plaats waar de vrije schop werd gegeven.
De scheidsrechter stelt vast dat één van zijn assistenten zich onbetamelijk gedraagt naar spelers en supporters. Wat beslist hij? opzoeken
Hij schorst de wedstrijd zonder meer definitief.
Hij is niet gemachtigd om een assistent te verwijderen maar zal hier wel een verslag over opstellen.
Hij duidt een andere assistent aan want anders mag de wedstrijd niet verder gaan.
Hij geeft zijn assistent een gele kaart als het spel stil ligt.
Hij sluit de assistent uit en zet de wedstrijd voor met zijn andere asssistent.
Een speler trekt naar het scoren van een doelpunt zijn trui over zijn hoofd. Wat beslist de scheidsrechter? opzoeken
De speler krijgt een vermaning dat dit eigenlijk niet is toegelaten.
De speler krijgt een rode kaar wegens openbare zedenschennis.
De speler krijgt een gele kaart
De SR doet niets en laat gewoon aftrappen.
Bij het nemen van een strafschop scoort een aanvaller een doelpunt. De scheidsrechter stelt echter vast dat er een verdediger het strafschopgebied betrad voordat de bal getrapt werd. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
Geldig doelpunt geolgd door gele kaart voor de verdediger.
Geldig doelpunt.
De strafschop dient hernomen te worden want alle andere spelers moeten zich op 9.15m van het strafschoppunt begeven.
Ongeldig doelpunt gevolg door gele kaart voor de verdediger.
Bij een inworp gooit een verdediger de bal rechtstreeks in eigen doel zonder dat iemand deze aanraakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
De inworp gaat nu naar de tegenpartij.
Hoekschop voor de tegenpartij.
De scheidsrechter geeft een onrechtstreekse vrije schop aan de tegenpartij en plaatst de bal op de lijn van het strafschopgebied.
De inworp dient te worden overgenomen.
Een speler raakt de bal met de hand.Wat kan de scheidsrechter beslissen? opzoeken
Er zijn 4 mogelijkheden: a. de speler raakt de bal maar deed geen beweging met zijn arm naar de bal dus het spel gaat verder. b. De speler maakt een beweging met arm naar de bal..rechtreekse vrije schop. c. De speler doet opzettelijk handspel om een aanval af te verijdelen.Rechtstreekse vrije schop, gevolgd door gele kaart. d. Eeenspeler slaat met de hand naar de bal een een doelkans of doelpunt te verijdelen, rechtstreekse vrije schop gevolgd door rode kaart.(in strafschopgebied dus strafschop gevolgd door rode kaart)
Bij handspel geeft de scheidsrechter een onrechtstreekse vrije schop
Bij een handspel geeft de scheidsrechter altijd een rechtstreekse vrije schop plus minstens een gele kaart.
Bij handspel wordt altijd een gele kaart getrokken.
Een aanvaller legt de bal klaar om een hoekschop te trappen. Net voordat hij trapt, deelt een verdediger binnen het strafschopgebied een klap uit aan een aanvaller. Hoe dient de scheidsrechter het spel te laten hernemen ? opzoeken
De scheidsrechter geeft een strafschop
Gewoon de hoekschop laten trappen.
De scheidsrechter geeft een onrechtstreekse vrije schop op de plaats waar de klap werd gegeven.
Een doelman gooit vanuit het strafschopgebied uit frustratie een handschoen tegen een aanvaller die op dat moment buiten het strafschopgebied staat. Wat doet de scheidsrechter ? opzoeken
Hij geeft een rechtstreekse vrije schop buiten het strafschopgebied en geeft de doelman een gele kaart.
De scheidsrechter geeft de doelman een rode kaart en geeft een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied.
De scheidsrechter fluit een strafschop en geeft de doelman een rode kaart.
De scheidsrechter kent een onrechtstreekse vrije schop toe in het strafschopgebied en geeft de dolman een rode kaart.
Bij een aftrap raakt de speler die de aftrap neemt de bal tweemaal zonder dat een andere speler deze heeft geraakt. Wat beslist de scheidsrechter ? opzoeken
De tegenpartij mag aftrappen en de speler die aftrapte krijgt een gele kaart wegens spelbederf.
De aftrap wordt hernomen.
Onrechtstreekse vrije schop voor de tegenpartij.
De aftrap wordt hernomen gevold door een gele kaart wegens spelbederf.
De tegenpartij mag nu aftrappen.
Een doelschop wordt door de keeper/speler rechtstreeks gescoord bij de tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter? opzoeken
Rechtstreeks scoren uit een doelschop mag niet..dus doeltrap voor de keeper/speler
Een onrechtstreekse vrije schop in het strafschopgebied ten voordele van de tegenstanders
Geldig doelpunt!
De doelschop wordt hernomen.