De grote jupiterquiz

Quizvragen voor 'Jupiter'
Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 21-11-2018
Hoe lang doet Jupiter er over om 1 keer rond zijn as te draaien? opzoeken
9,84 uur
984 uur
572 uur
98,4 uur
52,7 uur
Wat is de gemiddelde temperatuur op Jupiter? opzoeken
-39°C
-92°C
0°C
-121°C
-157°C
Jupiter is een: opzoeken
Gasreus
Ijsreus
Terrestrische planeten
Jupiter zendt: opzoeken
minder energie uit dan ze absorbeert
evenveel energie uit als ze absorbeert
meer energie uit dan ze absorbeert
Voor hoeveel % bestaat Jupiter uit helium? opzoeken
95%
22%
70%
10%
45%
Hoe ver is Jupiter van de zon verwijderd? opzoeken
778 miljoen km
126 miljoen km
572 miljoen km
1,07 miljard km
Welke snelheden bereikt de wind op Jupiter? opzoeken
640 km/h
340 km/h
5.390 km/h
2.350 km/h
11.000 km/h
Waaruit bestaan de ringen die zich rond Jupiter gevormd hebben? opzoeken
Stof- en metaaldeeltjes
Stof- en zanddeeltjes
Stof- en gasdeeltjes
Stof- en ijsdeeltjes
Hoeveel bedraagt de gemiddelde zwaartekracht op Jupiter? opzoeken
10 m/s²
25 m/s²
3,2 m/s²
15 m/s²
Hoeveel manen telt Jupiter? opzoeken
35
7
129
63