De grote jupiterquiz

Quizvragen voor 'Jupiter'

 
Waaruit bestaan de ringen die zich rond Jupiter gevormd hebben? opzoeken
Stof- en zanddeeltjes
Stof- en gasdeeltjes
Stof- en metaaldeeltjes
Stof- en ijsdeeltjes
Hoe ver is Jupiter van de zon verwijderd? opzoeken
572 miljoen km
126 miljoen km
1,07 miljard km
778 miljoen km
Jupiter zendt: opzoeken
meer energie uit dan ze absorbeert
minder energie uit dan ze absorbeert
evenveel energie uit als ze absorbeert
Jupiter is een: opzoeken
Gasreus
Ijsreus
Terrestrische planeten
Jupiter is: opzoeken
De kleinste planeet in ons zonnestelsel
De grootste planeet van ons zonnestelsel
De 4de planeet in ons zonnestelsel
De 7de planeet in ons zonnestelsel (vanaf de zon geteld)
Wat is de gemiddelde temperatuur op Jupiter? opzoeken
-92°C
-39°C
0°C
-121°C
-157°C
Welke snelheden bereikt de wind op Jupiter? opzoeken
340 km/h
11.000 km/h
5.390 km/h
2.350 km/h
640 km/h
Voor hoeveel % bestaat Jupiter uit helium? opzoeken
22%
95%
70%
10%
45%
Hoe lang doet Jupiter er over om 1 keer rond zijn as te draaien? opzoeken
52,7 uur
984 uur
9,84 uur
98,4 uur
572 uur
Hoeveel bedraagt de gemiddelde zwaartekracht op Jupiter? opzoeken
25 m/s²
15 m/s²
3,2 m/s²
10 m/s²