De grote pisteregel quiz

Quizvragen voor 'Pisteregel '

Beschikbaar vanaf: 08-11-2007
Laatst gespeeld op: 18-01-2020
Wat is een veilig spoor kiezen? opzoeken
Zo recht mogelijk naar beneden.
Wanneer een skir een andere skir van achteren (meestal van boven) nadert, moet hij zijn spoor zo kiezen, dat hij die ander niet belemmert of in gevaar brengt.
Mooie bochtjes makend
Hoe kan ik oversteken en invoegen? opzoeken
na het stilstaan gewoon puntjes naar beneden en gaaaan!!!
Een skir die zich (weer) op de piste wil begeven of een piste wil kruisen, moet zich ervan vergewissen, dat hij daarbij anderen of zichzelf niet in gevaar brengt. Vertrekken als de piste vrij is. Dat geldt ook na iedere stop.
Is een legitimatie verplicht op de piste opzoeken
Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijke of niet, moet bij ongevallen zijn of haar persoonsgegevens verstrekken, je bent dus altijd verplicht je te kunnen legitimeren.
zolang je geen ongelukken maakt niet.
nee waarom zou je je moeten legitimeren?
Hoe behoort een skier/boarder zich op de piste te gedragen opzoeken
Een ieder mag doen wat hij/zij wil.
Iedere skir moet zich altijd zo gedragen dat hij anderen niet in gevaar brengt of schade berokkent.
Gelden de verkeersborden op de piste alleen voor skiers? opzoeken
Een skir/boarder zal de aanwijzingen van de pistedienst moeten opvolgen en de borden respecteren.
ja ik mag lekker overal boarden zonder de regels op te volgen
verkeersborden zijn er niet op de piste
Waar moet ik lopen als ik terug naar boven wil lopen. opzoeken
alleen rechts van de piste
lopen? ik ben aan het skin hoor.
ik mag overal naar boven lopen waar ik wil
Een klimmende skir mag alleen de zijkant van een afdalingstraject (piste) gebruiken.
alleen links van de piste
Wat doe je als je een ongeluk ziet, ben je verplicht te helpen? opzoeken
je bent niet verplicht te helpen op de piste als je geen ehbo hebt.
Bij ongelukken is iedereen verplicht hulp te bieden.
Ik ski/board zo hard mogelijk door.
Hoe hard mag ik skien/boarden opzoeken
Zo hard als ik kan, als ik maar rekening houdt met anderen, de toestand van de piste ,het weer en overige omstandigheden is niet van belang.
Iedere skir moet zich qua snelheid en skistijl aanpassen aan zijn eigen capaciteiten, de toestand van de piste en het weer.
zo hard als ik kan, ik hoef toch met niemand rekening te houden
Hoe moet ik een andere skir/boarder inhalen opzoeken
Inhalen mag aan alle kanten, mits op zodanige afstand, dat de ingehaalde in geen van zijn bewegingen wordt belemmerd.
Alleen via de linkerkant
gewoon waar ik wil en het liefst zo snel mogelijk
alleen via de rechterkant
kan ik zomaar overal stoppen? opzoeken
Een skir mag niet zonder noodzaak op nauwe onoverzichtelijke gedeelten van een afdaling stilstaan. Wie op zo'n helling valt of wil stoppen, moet zo snel mogelijk de weg vrijmaken en naar de kant gaan.
ik stop waar ik wil.
ach zolang ik maar rechtop blijf staan of lekker zit vind ik het prima.