De grote verkeersregels spanje quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Spanje'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 06-05-2021
Wanneer moet een kind van minder dan 12 jaar en kleiner dan 1,50 m in een kinderzitje? opzoeken
Wanneer de wagen voor het jaar 2000 gebouwd is.
Wanneer het kind achteraan zit
Wanneer er geen airbag op diens plaats voorzien is
Wanneer het kind vooraan zit
Wanneer er een airbag op diens plaats voorzien is
Vanaf wanneer mag je 0,5 i.p.v. 0,3 Č alcohol in je bloed hebben? opzoeken
2 jaar rij-ervaring
10 jaar rij-ervaring
1 jaar rij-ervaring
5 jaar rij-ervaring
Waarvoor moet je steeds een volledige set reserve bijhebben en het nodige gerief om het te vervangen? opzoeken
Remmen
Regenbanden
Lampjes
Richtingaanwijzers
Wat moet een bestuurder die een bril draagt? opzoeken
Alle richtingaanwijzers aanzetten
Een zonnebril op sterkte bij hebben
Een passagier bijhebben
Een reservebril bijhebben
Een logo achterop de wagen kleven
Wat betekent een gele zigzaglijn op het wegdek? opzoeken
Beurtelings parkeren
Zone 20
Verboden te parkeren
Zachte berm
Waar moet je bij een ongeval, pech of vallen van de lading de gevarendriehoek plaatsen? opzoeken
Achteraan op de wagen
In de wagen aan de achterste ruit
50m voor de wagen
100m voor de wagen
Op welke dagen moet je in een 1 richtingsstraat je wagen aan de kant van de onpare huisnummers parkeren? opzoeken
Van de 1ste tot de 15de van de maand
Op onpare dagen
Je mag niet in een 1 richtingsstraat parkeren
Op pare dagen
Van de 16de tot de laatste dag van de maand
Waarvan moet je wagen voorzien zijn indien die een caravan trekt? opzoeken
Extra buitenspiegels
Een vierkant blauw bordje met daarin een gele driehoek dat zich bevindt in de buurt van de voorste nummerplaat
Een wielklem voor de caravan
Remmen aan alle wielen
Fietsers die īs nachts buiten de bebouwde kom rijden moeten: opzoeken
Vooraan en achteraan een rood licht hebben
Reflecterende kledij dragen
Een helm en reflecterende kledij dragen
Een helm dragen
Hoe hard mag je de maximum snelheid op een rijbaan met 1 rijstrook in iedere richting overschrijden om een trager voertuig in te halen? opzoeken
Niet
20 km/h
5 km/h
10 km/h
15 km/h