De grote verkeersregels spanje quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Spanje'

 
Waarvan moet je wagen voorzien zijn indien die een caravan trekt? opzoeken
Remmen aan alle wielen
Een wielklem voor de caravan
Een vierkant blauw bordje met daarin een gele driehoek dat zich bevindt in de buurt van de voorste nummerplaat
Extra buitenspiegels
Wat betekent een gele zigzaglijn op het wegdek? opzoeken
Zone 20
Beurtelings parkeren
Verboden te parkeren
Zachte berm
Wanneer moet een kind van minder dan 12 jaar en kleiner dan 1,50 m in een kinderzitje? opzoeken
Wanneer het kind achteraan zit
Wanneer het kind vooraan zit
Wanneer er geen airbag op diens plaats voorzien is
Wanneer er een airbag op diens plaats voorzien is
Wanneer de wagen voor het jaar 2000 gebouwd is.
Wat moet een bestuurder die een bril draagt? opzoeken
Een logo achterop de wagen kleven
Een passagier bijhebben
Alle richtingaanwijzers aanzetten
Een zonnebril op sterkte bij hebben
Een reservebril bijhebben
Fietsers die ´s nachts buiten de bebouwde kom rijden moeten: opzoeken
Een helm en reflecterende kledij dragen
Een helm dragen
Vooraan en achteraan een rood licht hebben
Reflecterende kledij dragen
Hoe hard mag je de maximum snelheid op een rijbaan met 1 rijstrook in iedere richting overschrijden om een trager voertuig in te halen? opzoeken
5 km/h
10 km/h
20 km/h
15 km/h
Niet
Op welke dagen moet je in een 1 richtingsstraat je wagen aan de kant van de onpare huisnummers parkeren? opzoeken
Je mag niet in een 1 richtingsstraat parkeren
Van de 1ste tot de 15de van de maand
Van de 16de tot de laatste dag van de maand
Op pare dagen
Op onpare dagen
Vanaf wanneer mag je 0,5 i.p.v. 0,3 ‰ alcohol in je bloed hebben? opzoeken
2 jaar rij-ervaring
1 jaar rij-ervaring
10 jaar rij-ervaring
5 jaar rij-ervaring
Waarvoor moet je steeds een volledige set reserve bijhebben en het nodige gerief om het te vervangen? opzoeken
Richtingaanwijzers
Remmen
Lampjes
Regenbanden
Waar moet je bij een ongeval, pech of vallen van de lading de gevarendriehoek plaatsen? opzoeken
50m voor de wagen
In de wagen aan de achterste ruit
100m voor de wagen
Achteraan op de wagen