De grote vrienden quiz

Quizvragen voor 'Vrienden '

 
Hoe vaak dien je elkaar te zien om een hechte vriendschap te onderhouden? opzoeken
Dagelijks
1 keer per maand
2 keer per week
Vanaf wanneer komt een vriendschap in aanmerking om een vriendschap voor het leven te kunnen zijn? opzoeken
Vanaf gemiddeld 7 jaar vriendschap
Vanaf gemiddeld 2 jaar vriendschap
Vanaf gemiddeld 3 jaar vriendschap
Vanaf gemiddeld 20 jaar vriendschap
Kan een vriendschap in stand blijven als je elkaar maar 3 keer per jaar ziet? opzoeken
Absoluut, dit is voldoende
Neen, veel te weinig
Wat is belangrijk in een vriendschap? opzoeken
Veel kunnen roddelen over de andere vrienden
Respect hebben voor elkaar
Jezelf op de eerste plaats kunnen zetten
Welke vriendschappen duren doorgaans het langst? opzoeken
Vrienden met wie je kan gaan sporten
Vrienden die geven om wie je bent
Vrienden die je kunnen helpen met klusjes
Wat is een ander woord voor vriend? opzoeken
Maat
Student
Mentor
Hoeveel echt goede vrienden hebben volwassenen meestal, vrienden waar ze heel close mee zijn? opzoeken
6 tot 10
11 tot 20
0 tot 5
210 tot 30
Welk spreekwoord is juist? opzoeken
Beter een verre vriend dan een goede buur
Beter een goede buur dan een verre vriend
Welke persoonlijkheid gaat meestal gepaard met de meeste vrienden? opzoeken
Introvert
Extravert
Hoeveel procent van de volwassenen hebben op hun partner na niet 1 of meerdere beste vrienden? opzoeken
60%
40%
80%
20%