De grote vrienden quiz

Quizvragen voor 'Vrienden '

 
Hoeveel procent van de volwassenen hebben op hun partner na niet 1 of meerdere beste vrienden? opzoeken
40%
80%
20%
60%
Hoeveel echt goede vrienden hebben volwassenen meestal, vrienden waar ze heel close mee zijn? opzoeken
210 tot 30
0 tot 5
6 tot 10
11 tot 20
Wat is belangrijk in een vriendschap? opzoeken
Jezelf op de eerste plaats kunnen zetten
Veel kunnen roddelen over de andere vrienden
Respect hebben voor elkaar
Hoe vaak dien je elkaar te zien om een hechte vriendschap te onderhouden? opzoeken
2 keer per week
Dagelijks
1 keer per maand
Welke persoonlijkheid gaat meestal gepaard met de meeste vrienden? opzoeken
Extravert
Introvert
Wat is een ander woord voor vriend? opzoeken
Maat
Student
Mentor
Welke vriendschappen duren doorgaans het langst? opzoeken
Vrienden met wie je kan gaan sporten
Vrienden die je kunnen helpen met klusjes
Vrienden die geven om wie je bent
Vanaf wanneer komt een vriendschap in aanmerking om een vriendschap voor het leven te kunnen zijn? opzoeken
Vanaf gemiddeld 20 jaar vriendschap
Vanaf gemiddeld 7 jaar vriendschap
Vanaf gemiddeld 3 jaar vriendschap
Vanaf gemiddeld 2 jaar vriendschap
Kan een vriendschap in stand blijven als je elkaar maar 3 keer per jaar ziet? opzoeken
Neen, veel te weinig
Absoluut, dit is voldoende
Welk spreekwoord is juist? opzoeken
Beter een verre vriend dan een goede buur
Beter een goede buur dan een verre vriend