De grote koningshuis quiz

Quizvragen voor 'Quiz Koningshuis'

 
Geef de officiële benaming voor Koningshuis. opzoeken
Koninklijk Huis
Woonst der koningen
Huis der koningen
Huis van oranje
Waarom is prins Pieter-Christiaan sinds 2005 geen lid meer van het koningshuis? opzoeken
Dit is fout, hij is nog steeds lid.
Vanwege zijn huwelijk.
Omdat alleen de laatste 3 kinderen van het koningspaar lid mogen zijn van het koningshuis.
Vanwege zijn leeftijd.
Vanwege het aantal kinderen.
Krijgt de afgetreden koning(in) nog steeds een uitkering? opzoeken
Nee
Ja
Waarom was prins Friso sinds 2004 geen lid meer van het koningshuis? opzoeken
Omdat hij de troon niet wil opvolgen.
Vanwege zijn huwelijk.
Dit is fout, pas bij zijn overlijden in 2013 verloor hij zijn lidmaatschap.
Waarom is prins Floris sinds 2005 geen lid meer van het koningshuis? opzoeken
Vanwege het aantal kinderen.
Vanwege zijn leeftijd.
Dit is fout, hij is nog steeds lid.
Vanwege zijn huwelijk.
Welke titel(s) zijn enkel beschikbaar voor leden van het koningshuis? opzoeken
Prins van Oranje-Nassau en prins der Nederlanden
Prins der Nederlanden
Prins van Oranje-Nassau
In welke wet zijn de leden van het koningshuis vastgelegd? opzoeken
Wet lidmaatschap koningshuis
Wet lijst huis der koningen
Wet lidmaatschap koningen
Wet lidmaatschap koninklijk huis
Wet koninklijk huis leden
Hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima een zoon? opzoeken
Ja
Nee
Wie staat aan het hoofd van het koningshuis? opzoeken
De echtgenote van de Koning, Koningin Maxima.
De Koning, Koning Willem-Alexander.
De eerste troonopvolger, kroonprinses Catharina-Amalia.
Is prinses Beatrix jonger of ouder dan Koning Willem-Alexander? opzoeken
Ouder
Jonger