De grote sql server datatypes quiz

Quizvragen voor 'SQL Server datatypes'

Beschikbaar vanaf: 07-01-2019
Laatst gespeeld op: 30-05-2023
Welk getal kan je niet in een veld met datatype TINYINT bewaren? opzoeken
9
-17
151
251
In welk datatype kan je het grootste getal bewaren? opzoeken
Tinyint
Smallint
We wensen in het veld "isGoedkoper" de waarde Ja/Nee te bewaren als 1/0, onze tabel bevat naast dit veld enkel nog een veld met een tekstuele waarde van 100 tekens. Welk datatype zal in onze tabel het minste plaats innemen om "isGoedkoper" te bewaren? opzoeken
BIT zal minder plaats kosten
Zowel bit als tinyint nemen evenveel plaats in
TINYINT zal minder plaats kosten
Welk datatype neemt het meeste plaats in voor het bewaren van woord "Trigger"? opzoeken
VARCHAR(7)
VARCHAR(MAX)
VARCHAR(100)
Ze nemen allen evenveel plaats in
Je wenst een getal van 8 cijfers te bewaren, welk datatype is geschikt en neemt het minste plaats in? opzoeken
TINYINT
BIGINT
INT en BIGINT
INT
SMALLINT
We wensen het woord "Auto" te bewaren in een CHAR veld, welk veld zal het minste plaats in de database innemen? opzoeken
CHAR(10)
CHAR(6)
CHAR(6) en CHAR(10) nemen evenveel plaats in
Je wenst een datum met tijdstip bestaande uit uren, minuten en seconden te bewaren, welk datatype neemt het minste plaats in? opzoeken
datetime2(0)
datetime
We wensen een datum zonder tijdstip te bewaren, wat is het meest geschikte datatype én bestaat echt? opzoeken
Datetime
Date
Datetime(yyyy-mm-dd)
Wanneer gebruik je TEXT en wanneer kies je voor VARCHAR(max) opzoeken
VARCHAR(max) is de vervanger van TEXT, gebruik TEXT bij voorkeur niet meer
TEXT is de vervanger van VARCHAR(max), gebruik VARCHAR(max) bij voorkeur niet meer
Gebruik TEXT wanneer je een oneindig lange waarde wil bewaren, een waarde die niet in VARCHAR(max) kan
Gebruik VARCHAR(max) als je een oneindig lange waarde wil bewaren, een waarde die niet in TEXT kan
Kan NULL in een veld met datatype BIT? opzoeken
Ja, als er geen waarde is toegekend dan is het NULL
Nee, BIT is enkel 0 of 1