De grote sql server datatypes quiz

Quizvragen voor 'SQL Server datatypes'

Beschikbaar vanaf: 07-01-2019
Laatst gespeeld op: 29-05-2020
We wensen het woord "Auto" te bewaren in een CHAR veld, welk veld zal het minste plaats in de database innemen? opzoeken
CHAR(6)
CHAR(6) en CHAR(10) nemen evenveel plaats in
CHAR(10)
Je wenst een getal van 8 cijfers te bewaren, welk datatype is geschikt en neemt het minste plaats in? opzoeken
BIGINT
INT
INT en BIGINT
TINYINT
SMALLINT
Kan NULL in een veld met datatype BIT? opzoeken
Ja, als er geen waarde is toegekend dan is het NULL
Nee, BIT is enkel 0 of 1
Wanneer gebruik je TEXT en wanneer kies je voor VARCHAR(max) opzoeken
VARCHAR(max) is de vervanger van TEXT, gebruik TEXT bij voorkeur niet meer
TEXT is de vervanger van VARCHAR(max), gebruik VARCHAR(max) bij voorkeur niet meer
Gebruik TEXT wanneer je een oneindig lange waarde wil bewaren, een waarde die niet in VARCHAR(max) kan
Gebruik VARCHAR(max) als je een oneindig lange waarde wil bewaren, een waarde die niet in TEXT kan
Je wenst het woord "Azerty" te bewaren, hoe zorg je er voor dat deze het minste plaats in neemt? opzoeken
Gebruik het datatype varchar(6)
Gebruik het datatype Nvarchar(6)
We wensen een datum zonder tijdstip te bewaren, wat is het meest geschikte datatype én bestaat echt? opzoeken
Datetime
Date
Datetime(yyyy-mm-dd)
Welk datatype neemt het meeste plaats in voor het bewaren van woord "Trigger"? opzoeken
VARCHAR(MAX)
VARCHAR(100)
VARCHAR(7)
Ze nemen allen evenveel plaats in
Je wenst een datum met tijdstip bestaande uit uren, minuten en seconden te bewaren, welk datatype neemt het minste plaats in? opzoeken
datetime
datetime2(0)
Welk getal kan je niet in een veld met datatype TINYINT bewaren? opzoeken
251
151
-17
9
In welk datatype kan je het grootste getal bewaren? opzoeken
Tinyint
Smallint