De grote unix commando´s quiz

Quizvragen voor 'Unix commando´s'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 23-01-2021
Hoe geef je alle bestanden weer met op de 3de plaats een r, g of i? opzoeken
ls **[rgi]?
ls ?3[rgi]*
ls *[rgi]*
ls [..i*]
ls ??[rgi]*
Wat doet het commando ls? opzoeken
Openen van een opgegeven bestand
Toont een kalender
Weergeven van bestanden en mappen, aanwezig in de map waarin u zich bevind
Weergeven van de inhoud van een bestand
Hoe kan je een lijst met alle bestanden, ook de verborgen bestanden, weergeven? opzoeken
all
find all
find -a
ls -a
Hoe kan je een bestand verwijderen? opzoeken
less bestandsnaam
dl bestandsnaam
touch bestandsnaam
rm bestandsnaam
Met welk kommande kan je je gebruikersnaam zien? opzoeken
I
whoami
me
pwd
Met welk commando kan je zien in welke map je zit? opzoeken
map
pwd
whereami
place
Welk commando gebruik je om naar de bovenliggende map te gaan? opzoeken
cd ~
cd -
cd /up
cd ..
Wat moet je gebruiken om foutbootschappen door te sturen naar een bestand? opzoeken
2> /dev/null
2> filename
&> filename
1> filename
Hoe maak je een nieuw bestand zonder het te openen? opzoeken
cat bestandsnaam
more bestandsnaam
touch bestandsnaam
pico bestandsnaam
less bestandsnaam
Met welk commando kan je een proces stoppen? opzoeken
Kill
Stop
Delete
Shutdown