De grote unix commando´s quiz

Quizvragen voor 'Unix commando´s'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 16-09-2019
Wat doet het commando ls? opzoeken
Weergeven van de inhoud van een bestand
Toont een kalender
Openen van een opgegeven bestand
Weergeven van bestanden en mappen, aanwezig in de map waarin u zich bevind
Met welk commando kan je zien in welke map je zit? opzoeken
place
pwd
map
whereami
Met welk kommande kan je je gebruikersnaam zien? opzoeken
whoami
I
pwd
me
Hoe kan je een bestand verwijderen? opzoeken
touch bestandsnaam
less bestandsnaam
dl bestandsnaam
rm bestandsnaam
Wat moet je gebruiken om foutbootschappen door te sturen naar een bestand? opzoeken
2> filename
2> /dev/null
&> filename
1> filename
Hoe geef je alle bestanden weer met op de 3de plaats een r, g of i? opzoeken
ls **[rgi]?
ls [..i*]
ls *[rgi]*
ls ??[rgi]*
ls ?3[rgi]*
Hoe kan je een lijst met alle bestanden, ook de verborgen bestanden, weergeven? opzoeken
ls -a
find -a
find all
all
Welk commando gebruik je om naar de bovenliggende map te gaan? opzoeken
cd ~
cd -
cd /up
cd ..
Met welk commando kan je een proces stoppen? opzoeken
Stop
Kill
Shutdown
Delete
Hoe maak je een nieuw bestand zonder het te openen? opzoeken
more bestandsnaam
cat bestandsnaam
pico bestandsnaam
touch bestandsnaam
less bestandsnaam