De grote unix commando´s quiz

Quizvragen voor 'Unix commando´s'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 21-01-2019
Met welk commando kan je een proces stoppen? opzoeken
Stop
Shutdown
Kill
Delete
Met welk commando kan je zien in welke map je zit? opzoeken
whereami
map
pwd
place
Wat moet je gebruiken om foutbootschappen door te sturen naar een bestand? opzoeken
1> filename
&> filename
2> filename
2> /dev/null
Hoe kan je een bestand verwijderen? opzoeken
rm bestandsnaam
dl bestandsnaam
less bestandsnaam
touch bestandsnaam
Wat doet het commando ls? opzoeken
Weergeven van bestanden en mappen, aanwezig in de map waarin u zich bevind
Weergeven van de inhoud van een bestand
Openen van een opgegeven bestand
Toont een kalender
Met welk kommande kan je je gebruikersnaam zien? opzoeken
whoami
me
pwd
I
Hoe maak je een nieuw bestand zonder het te openen? opzoeken
touch bestandsnaam
more bestandsnaam
less bestandsnaam
cat bestandsnaam
pico bestandsnaam
Welk commando gebruik je om naar de bovenliggende map te gaan? opzoeken
cd -
cd ..
cd ~
cd /up
Hoe kan je een lijst met alle bestanden, ook de verborgen bestanden, weergeven? opzoeken
find -a
find all
all
ls -a
Hoe geef je alle bestanden weer met op de 3de plaats een r, g of i? opzoeken
ls [..i*]
ls **[rgi]?
ls ?3[rgi]*
ls *[rgi]*
ls ??[rgi]*