De grote unix commando´s quiz

Quizvragen voor 'Unix commando´s'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 07-10-2022
Met welk commando kan je zien in welke map je zit? opzoeken
map
place
whereami
pwd
Met welk commando kan je een proces stoppen? opzoeken
Delete
Kill
Stop
Shutdown
Hoe geef je alle bestanden weer met op de 3de plaats een r, g of i? opzoeken
ls **[rgi]?
ls *[rgi]*
ls ?3[rgi]*
ls [..i*]
ls ??[rgi]*
Welk commando gebruik je om naar de bovenliggende map te gaan? opzoeken
cd ~
cd /up
cd -
cd ..
Wat doet het commando ls? opzoeken
Weergeven van bestanden en mappen, aanwezig in de map waarin u zich bevind
Weergeven van de inhoud van een bestand
Toont een kalender
Openen van een opgegeven bestand
Hoe maak je een nieuw bestand zonder het te openen? opzoeken
pico bestandsnaam
touch bestandsnaam
cat bestandsnaam
more bestandsnaam
less bestandsnaam
Met welk kommande kan je je gebruikersnaam zien? opzoeken
pwd
whoami
I
me
Hoe kan je een lijst met alle bestanden, ook de verborgen bestanden, weergeven? opzoeken
find -a
all
ls -a
find all
Wat moet je gebruiken om foutbootschappen door te sturen naar een bestand? opzoeken
1> filename
2> filename
&> filename
2> /dev/null
Hoe kan je een bestand verwijderen? opzoeken
less bestandsnaam
rm bestandsnaam
touch bestandsnaam
dl bestandsnaam