De grote halloween kinder quiz

Quizvragen voor 'Halloween kinder'

 
Waartoe behoort Halloween? opzoeken
Keltisch erfgoed
Dia de los Muertos
Qingming-festival
Obon-festival
Allerheiligen
Wat hoort bij Halloween? opzoeken
Halloweenboom
Griezelen
Bezinnen
Wat hoort niet bij Halloween? opzoeken
Theelichtjes in pompoenen
Zombies
Skeletten
Doodskoppen
Zwarte naaldbomen
Op welke dag valt Halloween? opzoeken
Altijd de eerste zondag van november
31 oktober
Altijd de laatste zaterdag van oktober
Wie bracht Halloween naar de Verenigde Staten van Amerika? opzoeken
Ieren en Schotten
Nederlanders en Belgen
Toen Halloween voor het eerst gevierd werd, ging dit toen samen met trouwen? opzoeken
Nee
Ja
Kinderen gaan van deur tot deur tijdens Halloween. Wat doen ze als de deur geopend wordt? opzoeken
Nieuwjaar zingen
Drie koningen zingen
Trick Or Treat! roepen
Welke kleur gaat het best bij Halloween? opzoeken
Geel
Oranje
Groen
Blauw
Rood
Waarom is Halloween in Utrecht net iets minder gebruikelijk dan in Amsterdam? opzoeken
Vanwege Sint Maarten
Omwille van schrik voor Halloween
Klopt het dat het merendeel van de Nederlanders voor Halloween is? opzoeken
Ja
Nee