De grote hemelvaart en pinksteren quiz

Quizvragen voor 'Hemelvaart en Pinksteren'

 
Hoeveel dagen na Pasen vieren christenen de hemelvaart van Jezus? opzoeken
1 dag
12 dagen
Hemelvaartdag heeft geen relatie met Pasen
10 dagen
40 dagen
Wanneer valt Pinksteren in 2008? opzoeken
14 mei
12 mei
10 mei
13 mei
11 mei
Wie legde op Pinksteren getuigenis af waarna 3000 mensen zich aansloten? opzoeken
Petrus
Marcus
Lucas
Matheus
Jacobus
Hoeveel dagen zitten er tussen Hemelvaart en Pinksteren? opzoeken
7
40
20
10
30
Wanneer valt Hemelvaart in 2008? opzoeken
23 maart
19 mei
12 mei
1 mei
24 maart
Pinksteren valt altijd op een opzoeken
Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Wat wordt er met Hemelvaart herdacht? opzoeken
De herrijzenis van Jezus uit het graf
De uitstorting van de Heilige Geest
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Het definitieve afscheid van Jezus
Wat wordt er met Pinksteren herdacht? opzoeken
De uitstorting van de Heilige Geest
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Het definitieve afscheid van Jezus
Wat is een traditie op Hemelvaarstdag? opzoeken
Brusselse Heilig-Bloedprocessie
Antwerpse Heilig-Bloedprocessie
Brugse Heilig-Bloedprocessie
Gentse Heilig-Bloedprocessie
Hemelvaartsdag valt altijd op een opzoeken
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag