De grote hemelvaart en pinksteren quiz

Quizvragen voor 'Hemelvaart en Pinksteren'

 
Pinksteren valt altijd op een opzoeken
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Hoeveel dagen zitten er tussen Hemelvaart en Pinksteren? opzoeken
30
40
20
10
7
Wat wordt er met Pinksteren herdacht? opzoeken
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Het definitieve afscheid van Jezus
De uitstorting van de Heilige Geest
Wat is een traditie op Hemelvaarstdag? opzoeken
Antwerpse Heilig-Bloedprocessie
Brugse Heilig-Bloedprocessie
Brusselse Heilig-Bloedprocessie
Gentse Heilig-Bloedprocessie
Hoeveel dagen na Pasen vieren christenen de hemelvaart van Jezus? opzoeken
40 dagen
12 dagen
1 dag
Hemelvaartdag heeft geen relatie met Pasen
10 dagen
Hemelvaartsdag valt altijd op een opzoeken
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Wie legde op Pinksteren getuigenis af waarna 3000 mensen zich aansloten? opzoeken
Petrus
Marcus
Jacobus
Lucas
Matheus
Wanneer valt Pinksteren in 2008? opzoeken
14 mei
11 mei
10 mei
12 mei
13 mei
Wat wordt er met Hemelvaart herdacht? opzoeken
De uitstorting van de Heilige Geest
Het definitieve afscheid van Jezus
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Wanneer valt Hemelvaart in 2008? opzoeken
1 mei
24 maart
12 mei
19 mei
23 maart