De grote hemelvaart en pinksteren quiz

Quizvragen voor 'Hemelvaart en Pinksteren'

Beschikbaar vanaf: 25-03-2008
Laatst gespeeld op: 23-01-2019
Wanneer valt Pinksteren in 2008? opzoeken
14 mei
13 mei
12 mei
11 mei
10 mei
Wie legde op Pinksteren getuigenis af waarna 3000 mensen zich aansloten? opzoeken
Matheus
Marcus
Jacobus
Petrus
Lucas
Hoeveel dagen zitten er tussen Hemelvaart en Pinksteren? opzoeken
30
10
20
7
40
Wat wordt er met Pinksteren herdacht? opzoeken
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het definitieve afscheid van Jezus
De uitstorting van de Heilige Geest
Wat is een traditie op Hemelvaarstdag? opzoeken
Brugse Heilig-Bloedprocessie
Antwerpse Heilig-Bloedprocessie
Brusselse Heilig-Bloedprocessie
Gentse Heilig-Bloedprocessie
Wanneer valt Hemelvaart in 2008? opzoeken
19 mei
23 maart
12 mei
1 mei
24 maart
Wat wordt er met Hemelvaart herdacht? opzoeken
De herrijzenis van Jezus uit het graf
De uitstorting van de Heilige Geest
Het definitieve afscheid van Jezus
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Hemelvaartsdag valt altijd op een opzoeken
Maandag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Pinksteren valt altijd op een opzoeken
Maandag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Dinsdag
Hoeveel dagen na Pasen vieren christenen de hemelvaart van Jezus? opzoeken
10 dagen
12 dagen
40 dagen
Hemelvaartdag heeft geen relatie met Pasen
1 dag