De grote hemelvaart en pinksteren quiz

Quizvragen voor 'Hemelvaart en Pinksteren'

 
Hemelvaartsdag valt altijd op een opzoeken
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Wat wordt er met Hemelvaart herdacht? opzoeken
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Het definitieve afscheid van Jezus
De uitstorting van de Heilige Geest
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Wanneer valt Pinksteren in 2008? opzoeken
11 mei
14 mei
13 mei
10 mei
12 mei
Hoeveel dagen na Pasen vieren christenen de hemelvaart van Jezus? opzoeken
Hemelvaartdag heeft geen relatie met Pasen
10 dagen
12 dagen
1 dag
40 dagen
Wat wordt er met Pinksteren herdacht? opzoeken
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het definitieve afscheid van Jezus
De uitstorting van de Heilige Geest
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Wat is een traditie op Hemelvaarstdag? opzoeken
Brusselse Heilig-Bloedprocessie
Antwerpse Heilig-Bloedprocessie
Gentse Heilig-Bloedprocessie
Brugse Heilig-Bloedprocessie
Pinksteren valt altijd op een opzoeken
Zondag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Hoeveel dagen zitten er tussen Hemelvaart en Pinksteren? opzoeken
7
40
30
10
20
Wanneer valt Hemelvaart in 2008? opzoeken
23 maart
12 mei
1 mei
19 mei
24 maart
Wie legde op Pinksteren getuigenis af waarna 3000 mensen zich aansloten? opzoeken
Matheus
Lucas
Marcus
Jacobus
Petrus