De grote hemelvaart en pinksteren quiz

Quizvragen voor 'Hemelvaart en Pinksteren'
Beschikbaar vanaf: 25-03-2008
Laatst gespeeld op: 23-07-2018
Wat wordt er met Hemelvaart herdacht? opzoeken
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het definitieve afscheid van Jezus
De uitstorting van de Heilige Geest
Wanneer valt Hemelvaart in 2008? opzoeken
12 mei
23 maart
24 maart
19 mei
1 mei
Pinksteren valt altijd op een opzoeken
Maandag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Vrijdag
Hoeveel dagen zitten er tussen Hemelvaart en Pinksteren? opzoeken
7
40
10
30
20
Wat is een traditie op Hemelvaarstdag? opzoeken
Antwerpse Heilig-Bloedprocessie
Brusselse Heilig-Bloedprocessie
Brugse Heilig-Bloedprocessie
Gentse Heilig-Bloedprocessie
Hoeveel dagen na Pasen vieren christenen de hemelvaart van Jezus? opzoeken
1 dag
12 dagen
10 dagen
Hemelvaartdag heeft geen relatie met Pasen
40 dagen
Hemelvaartsdag valt altijd op een opzoeken
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Wie legde op Pinksteren getuigenis af waarna 3000 mensen zich aansloten? opzoeken
Matheus
Petrus
Lucas
Jacobus
Marcus
Wanneer valt Pinksteren in 2008? opzoeken
14 mei
11 mei
12 mei
13 mei
10 mei
Wat wordt er met Pinksteren herdacht? opzoeken
De herrijzenis van Jezus uit het graf
De uitstorting van de Heilige Geest
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Het definitieve afscheid van Jezus