De grote kerst quiz

Quizvragen voor 'Kerst '

Beschikbaar vanaf: 06-12-2012
Laatst gespeeld op: 21-07-2019
Maria was verloofd met opzoeken
Jezus
Jozef
Een priester
Wie kwam Maria het goede nieuws vertellen over haar zwangerschap? opzoeken
De Heilige Geest
Haar nicht Elisabet
God
De engel Gabriël
Jozef
Vul aan: Wees gegroet Maria opzoeken
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
De heer is met u
Van genade
Vol van genade, de heer is met u.
Maria woonde in opzoeken
Brugge
Jeruzalem
Nazaret
Babylon
Betlehem
Wanneer mogen we de 4de kaars aansteken op de krans aansteken? opzoeken
De laatste zondag voor kerstmis
De week voor kerstmis
Op kerstdag
De voorlaatste zondag voor kerstmis
Jezus is geboren op opzoeken
Nieuwjaarsdag
Kerstavond
Oudejaarsavond
Kersdag
Het weesgegroetje wordt in het verhaal gebruikt door opzoeken
Maria
Jezus
haar nicht Elisabet
De engel Gabriël
De Engel Gabriël en haar nicht Elisabet
Op welke dag wordt Kerstdag gevierd? opzoeken
24 december
25 december
De 4e zondag van de advent
31 januari
1 januari
Elke kaars van de advent staat voor 1 van de opzoeken
4 zondagen
4 zaterdagen
5 zondagen
4 weken voor de advent
Kerstmis is opzoeken
een feestdag
geen feestdag