De grote kerst quiz

Quizvragen voor 'Kerst '

Beschikbaar vanaf: 06-12-2012
Laatst gespeeld op: 31-01-2023
Op welke dag wordt Kerstdag gevierd? opzoeken
1 januari
24 december
31 januari
25 december
De 4e zondag van de advent
Maria woonde in opzoeken
Nazaret
Betlehem
Babylon
Jeruzalem
Brugge
Vul aan: Wees gegroet Maria opzoeken
Van genade
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
De heer is met u
Vol van genade, de heer is met u.
Wie kwam Maria het goede nieuws vertellen over haar zwangerschap? opzoeken
De Heilige Geest
Haar nicht Elisabet
God
De engel Gabriël
Jozef
De kleuren van advent zijn; opzoeken
rood en groen
geel en rood
groen en rood
groen en geel
rood, groen en geel
Maria was verloofd met opzoeken
Een priester
Jozef
Jezus
Elke kaars van de advent staat voor 1 van de opzoeken
4 weken voor de advent
5 zondagen
4 zondagen
4 zaterdagen
Kerstmis is opzoeken
geen feestdag
een feestdag
Wanneer mogen we de 4de kaars aansteken op de krans aansteken? opzoeken
Op kerstdag
De laatste zondag voor kerstmis
De week voor kerstmis
De voorlaatste zondag voor kerstmis
Het weesgegroetje wordt in het verhaal gebruikt door opzoeken
De engel Gabriël
Jezus
De Engel Gabriël en haar nicht Elisabet
Maria
haar nicht Elisabet