De grote kerst quiz

Quizvragen voor 'Kerst '

 
Op welke dag wordt Kerstdag gevierd? opzoeken
1 januari
31 januari
De 4e zondag van de advent
24 december
25 december
De kleuren van advent zijn; opzoeken
groen en geel
rood en groen
geel en rood
groen en rood
rood, groen en geel
Wanneer mogen we de 4de kaars aansteken op de krans aansteken? opzoeken
De week voor kerstmis
Op kerstdag
De laatste zondag voor kerstmis
De voorlaatste zondag voor kerstmis
Vul aan: Wees gegroet Maria opzoeken
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
Vol van genade, de heer is met u.
Van genade
De heer is met u
Elke kaars van de advent staat voor 1 van de opzoeken
4 weken voor de advent
5 zondagen
4 zaterdagen
4 zondagen
Wie kwam Maria het goede nieuws vertellen over haar zwangerschap? opzoeken
Haar nicht Elisabet
God
De engel Gabriël
De Heilige Geest
Jozef
Maria woonde in opzoeken
Babylon
Jeruzalem
Brugge
Betlehem
Nazaret
Maria was verloofd met opzoeken
Jezus
Een priester
Jozef
Kerstmis is opzoeken
een feestdag
geen feestdag
Jezus is geboren op opzoeken
Kersdag
Kerstavond
Nieuwjaarsdag
Oudejaarsavond