De grote kerst quiz

Quizvragen voor 'Kerst '

Beschikbaar vanaf: 06-12-2012
Laatst gespeeld op: 16-09-2019
Maria was verloofd met opzoeken
Jezus
Een priester
Jozef
Jezus is geboren op opzoeken
Kerstavond
Kersdag
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag
Maria woonde in opzoeken
Nazaret
Brugge
Babylon
Jeruzalem
Betlehem
Elke kaars van de advent staat voor 1 van de opzoeken
4 zondagen
5 zondagen
4 zaterdagen
4 weken voor de advent
De kleuren van advent zijn; opzoeken
geel en rood
groen en geel
rood en groen
rood, groen en geel
groen en rood
Wie kwam Maria het goede nieuws vertellen over haar zwangerschap? opzoeken
Jozef
Haar nicht Elisabet
De Heilige Geest
God
De engel GabriŰl
Kerstmis is opzoeken
een feestdag
geen feestdag
Op welke dag wordt Kerstdag gevierd? opzoeken
1 januari
24 december
De 4e zondag van de advent
31 januari
25 december
Wanneer mogen we de 4de kaars aansteken op de krans aansteken? opzoeken
De week voor kerstmis
Op kerstdag
De voorlaatste zondag voor kerstmis
De laatste zondag voor kerstmis
Vul aan: Wees gegroet Maria opzoeken
Van genade
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
Vol van genade, de heer is met u.
De heer is met u