De grote paas vragen met antwoorden quiz

Quizvragen voor 'Paas vragen met antwoorden'

 
Wat herdenkt men op Witte Donderdag? opzoeken
De geboorte van Jezus
Het laatste avondmaal
Het overlijden van Jezus
De wederopstanding van Jezus
Wanneer is Jezus overleden? opzoeken
Goede Vrijdag
Paaszondag
Stille Zaterdag
Witte Donderdag
Op welke dag herdenkt men de voetwassing door Jezus? opzoeken
Op dezelfde dag als de herdenking van de kruisiging
Op dezelfde dag als de herdenking van de wederopstanding
Op dezelfde dag als de herdenking van het laatste avondmaal
Is het paasvuur hetzelfde als de paaskaars? opzoeken
Neen
Ja
Wat is niet fout? opzoeken
Op vrijdag na Pasen herdenkt men het overlijden van Jezus
Pasen is altijd op een zondag
Waar werd Jezus gevangen genomen? opzoeken
In het Hof van Palmen
In het Hof van Vijgen
In het Hof van Druiven
In het Hof van Olijven
Wanneer is het palmzondag? opzoeken
De eerste zondag na Pasen
1ste Paasdag
De zondag voorafgaand aan Pasen
Wanneer is het de Goede Week? opzoeken
De week voor Pasen
De week na Pasen
Wanneer is het 2de paasdag? opzoeken
De eerste maandag na Pasen
De eerste zondag na Pasen
Tijdens de kruisweg herdenkt men de verschillende momenten vanaf het ter dood veroordelen tot het in het graf leggen van Jezus. Uit hoeveel momenten bestaat de kruisweg? opzoeken
14
5
17
9