De grote monumenten (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Monumenten (kinderniveau)'
Kun je in het Vrijheidsbeeld staan? opzoeken
Ja, in de kroon
Ja, in de buik
Ja, in de fakkel
Nee
Ja, in de staf
Hoeveel monumenten bestaan er wereldwijd? opzoeken
50
5000
10 000
Meer dan 100 000
Is het vrijheidsbeeld het enigste monument in Amerika? opzoeken
Ja
Nee
Welk monument staat er in New York? opzoeken
De toren van Pisa
Het Vrijheidsbeeld
Waarom zijn er oorlogsmonumenten? opzoeken
Om de winnaar van de oorlog te eren
Om de oorlog te herdenken
Om de oorlogsslachtoffers te herdenken
Staat er een monument in Gelderland (Nederland)? opzoeken
Ja
Nee
Waarom zijn monumenten belangrijk? opzoeken
Als herinnering aan de geschiedenis.
Als huisvestingsplaats voor krakers.
Als opvulling van openstaande vlaktes in een stad.
Bestaan er een of meerdere monumenten met een voetbal op? opzoeken
Nee
Ja
Welk monument is het bekenste? opzoeken
De toren van Pisa
Het Vrijheidsbeeld
Het kolosseum
Hoe noemt het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001 in Amerika? opzoeken
National Memorial & Museum
National 11 Memorial & Museum
September 11 Memorial & Museum
National September 11 Memorial & Museum