De grote weet je wetje quiz

Quizvragen voor 'Weet je wetje'

 
Tot welke leeftijd ben je leerplichtig? opzoeken
18 jaar
17 jaar
16 jaar
Hoeveel uren mag je als 16-17 jarige per week maximaal werken? opzoeken
32 uur per week
40 uur per week
24 uur per week
Wanneer heb je recht op studiefinanciering? opzoeken
Als je minimaal 18 en maximaal 34 jaar en voltijd MBO,HBO of universitaire opleiding volgt.
Als je 18 jaar of ouder bent
Als je 18 jaar of ouder bent en op school zit
Wat zijn de plichten van een werknemer? opzoeken
Het werk verrichten, aanwijzing opvolgen, goed werknemer zijn.
Doen wat je baas zegt
Werken
Wanneer ben je handelingsbekwaam over je (bij)baan? opzoeken
Vanaf 16 jaar
Vanaf 18 Jaar
Vanaf 15 jaar
Voor wie geldt de jeugdstrafrecht? opzoeken
Voor jongeren vanaf 18 jaar
Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar
Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
Jantje heeft de fiets van Bertje gestolen vervolgens verkoopt hij de fiets voor een normale prijs aan Kim, Wie is de eigenaar van de fiets? opzoeken
Bertje
Kim
Jantje
Waar gaan algemene voorwaarden over? opzoeken
Welke regels er gelden
De vrijblijvendheid van het aanbod, de garantie, het eigendomsvoorbehoud bij koop in termijnen, overmachtsituatie en de wijze van betaling
Wat je rechten en plichten zijn
Vanaf welke leeftijd ben je aansprakelijk voor de schade die je verricht? opzoeken
Vanaf 16 jaar
Vanaf 18 jaar
Vanaf 17 jaar
Wat is materiële schade? opzoeken
Schade die je veroorzaakt
Alleen in geld uit te drukken schade.
Schade die je aan een materiaal verricht