De grote weet je wetje quiz

Quizvragen voor 'Weet je wetje'

 
Waar gaan algemene voorwaarden over? opzoeken
Welke regels er gelden
Wat je rechten en plichten zijn
De vrijblijvendheid van het aanbod, de garantie, het eigendomsvoorbehoud bij koop in termijnen, overmachtsituatie en de wijze van betaling
Wanneer heb je recht op studiefinanciering? opzoeken
Als je 18 jaar of ouder bent en op school zit
Als je minimaal 18 en maximaal 34 jaar en voltijd MBO,HBO of universitaire opleiding volgt.
Als je 18 jaar of ouder bent
Voor wie geldt de jeugdstrafrecht? opzoeken
Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar
Voor jongeren vanaf 18 jaar
Hoeveel uren mag je als 16-17 jarige per week maximaal werken? opzoeken
32 uur per week
24 uur per week
40 uur per week
Tot welke leeftijd ben je leerplichtig? opzoeken
16 jaar
17 jaar
18 jaar
Jantje heeft de fiets van Bertje gestolen vervolgens verkoopt hij de fiets voor een normale prijs aan Kim, Wie is de eigenaar van de fiets? opzoeken
Jantje
Bertje
Kim
Wat zijn de plichten van een werknemer? opzoeken
Werken
Doen wat je baas zegt
Het werk verrichten, aanwijzing opvolgen, goed werknemer zijn.
Vanaf welke leeftijd ben je aansprakelijk voor de schade die je verricht? opzoeken
Vanaf 17 jaar
Vanaf 18 jaar
Vanaf 16 jaar
Wanneer is de vader volgens de wet ook de juridische vader? opzoeken
Vader moet getrouwd zijn met de moeder of hij moet het kind erkennen.
De biologische vader is ook gelijk de juridische vader
Alleen als vader het kind bij de geboorte erkent
Wat is materiële schade? opzoeken
Schade die je aan een materiaal verricht
Alleen in geld uit te drukken schade.
Schade die je veroorzaakt