De grote hkz kinderopvang quiz

Quizvragen voor 'HKZ Kinderopvang'

Beschikbaar vanaf: 14-07-2011
Laatst gespeeld op: 18-08-2022
Waat staat de afkorting SKK voor? opzoeken
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
Signaleren van Klachten in de Kinderopvang
Stichting Klachtencommissie Kits Oonlie
Welke vier basisdoelen voor kinderopvang worden in de Wet Kinderopvang omschreven? opzoeken
Opendeuren beleid, sociale competentie, waarden en normen, emotionele veiligheid
Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie, normen en waarden
Opendeuren beleid, niet dwingen, positieve benadering, stimuleren in de ontwikkeling
Welke instantie controleert het Leidster-kindratio? opzoeken
De HKZ
De GGD
De GGZ
Je staat in de ochtend met 3 medewerkers. Er zijn 7 peuters en 8 baby's. In de middag komen er 2 peuters bij en wordt er 1 baby opgehaald. Hoe laat moet de vierde medewerker beginnen? opzoeken
13.30 uur
12.30
Wanneer de eerste (extra) peuter is gebracht
Waar vindt je het nummer van de huisarts van een kindje? opzoeken
Het dagritmeformulier
Het medicijn toedieningsschema
Het kindgegevensformulier
Vanaf welke leeftijd mag een kindje ingeschreven worden voor de Buitenschoolse opvang? opzoeken
Vanaf 2 jaar
Vanaf 1 jaar
Vanaf 3 jaar
In welk onderdeel van het Kwaliteitshandboek kan je het inwerkschema pedagogisch medewerkers vinden? opzoeken
Rubriek 5, personeel
Rubriek 4, Beleid en organisatie
Rubriek 6, Onderzoek en ontwikkeling
Welke middelen gebruikt Kits Oonlie om de kwaliteit continu te blijven verbeteren? opzoeken
RTV formulier, website, welbevinden kind
RTV formulier, medewerkertevredenheidonderzoek, evaluatie start opvang
Functionering- en beoordelinggesprekken, interne en externe audits, welbevinden kind
Naar aanleiding van welk gesprek worden (minimaal 3 afspraken) geformuleerd, en hoe vaak vindt dit gesprek plaats? opzoeken
Het beoordelingsgesprek, 1 x per jaar
Het functioneringsgesprek, 1 x per jaar
Het functioneringsgesprek, 2 x jaar
Noem 5 wetten waar Kinderopvang Kits Oonlie mee te maken heeft opzoeken
Wet Kinderopvang, Wet BIG, Wet op privacy, Arbo Wet, Warenwet
Wet Kinderopvang, Wet BIG, Wet op privacy, Arbo Wet, Wet belastingtoeslag
Wet Kinderopvang, Kinderwet, Wet op privacy, Arbo Wet, Antidiscriminatiewet