De grote hkz kinderopvang quiz

Quizvragen voor 'HKZ Kinderopvang'

Beschikbaar vanaf: 14-07-2011
Laatst gespeeld op: 22-02-2019
Welke instantie controleert het Leidster-kindratio? opzoeken
De GGD
De GGZ
De HKZ
Waat staat de afkorting SKK voor? opzoeken
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
Stichting Klachtencommissie Kits Oonlie
Signaleren van Klachten in de Kinderopvang
Welke vier basisdoelen voor kinderopvang worden in de Wet Kinderopvang omschreven? opzoeken
Opendeuren beleid, sociale competentie, waarden en normen, emotionele veiligheid
Opendeuren beleid, niet dwingen, positieve benadering, stimuleren in de ontwikkeling
Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie, normen en waarden
In welk onderdeel van het Kwaliteitshandboek kan je het inwerkschema pedagogisch medewerkers vinden? opzoeken
Rubriek 6, Onderzoek en ontwikkeling
Rubriek 4, Beleid en organisatie
Rubriek 5, personeel
Waar vindt je het nummer van de huisarts van een kindje? opzoeken
Het kindgegevensformulier
Het dagritmeformulier
Het medicijn toedieningsschema
Welke onderdelen, met betrekking tot de opvang van kinderen, dienen jaarlijks geevalueerd te worden? opzoeken
Welbevinden van individuele kinderen, waardering door ouders, behandeling van klachten, signaleren van afwijkingen
Welbevinden van individuele kinderen, RI&E, medewerkertevredenheidonderzoek, klanttevredenheidonderzoek
Welbevinden van individuele kinderen, klanttevredenheidonderzoek, behandeling van klachten, RTV's
Welke middelen gebruikt Kits Oonlie om de kwaliteit continu te blijven verbeteren? opzoeken
Functionering- en beoordelinggesprekken, interne en externe audits, welbevinden kind
RTV formulier, website, welbevinden kind
RTV formulier, medewerkertevredenheidonderzoek, evaluatie start opvang
Naar aanleiding van welk gesprek worden (minimaal 3 afspraken) geformuleerd, en hoe vaak vindt dit gesprek plaats? opzoeken
Het functioneringsgesprek, 1 x per jaar
Het beoordelingsgesprek, 1 x per jaar
Het functioneringsgesprek, 2 x jaar
Je staat in de ochtend met 3 medewerkers. Er zijn 7 peuters en 8 baby's. In de middag komen er 2 peuters bij en wordt er 1 baby opgehaald. Hoe laat moet de vierde medewerker beginnen? opzoeken
12.30
Wanneer de eerste (extra) peuter is gebracht
13.30 uur
Vanaf welke leeftijd mag een kindje ingeschreven worden voor de Buitenschoolse opvang? opzoeken
Vanaf 2 jaar
Vanaf 3 jaar
Vanaf 1 jaar