Quizvragen voor 'MainStreet'

In welke categorie van muziek hoort de Mainstreet groep? opzoeken
Pop
Rock n Roll
Rock
Hip Hop
Hoeveelste werden de jongens uit eindelijk bij juniorsongfestival? opzoeken
Tweede
Laatste
Derde
Eerste
Wie is de oudste van Mainstreet? opzoeken
Owen
Daan
Rein
Nils
Wie is de jongste van Mainstreet? opzoeken
Daan
Owen
Nils
Rein
Bij welke hockeyclub zit Rein? opzoeken
Oranje zwart
Hc Helmond
EMHC
Basko
Hoe heeft Mainstreet elkaar leren kennen? opzoeken
Via Hollands Got Tallent
Via Amerika's Got Tallent
Via The Voice Kids
Via Idols
Wanneer tekent Mainstreet hun eerste platencontract? opzoeken
1 December 2012
15 Januari 2013
30 Januari 2013
3 Februari 2013
Waar woont Nils? opzoeken
Amsterdam
Waalre
Goor
Eindhoven
Hoeveel broertjes heeft Rein? opzoeken
4
3
2
5
Bij welke talentenjacht werden de jongens in groep bekend? opzoeken
Via een concert
Via een film
Nationaal Junior Songfestival 2012
The voice kids