De grote werklozenquiz

Quizvragen voor 'Werklozen'

 
In welke levensfase bevinden zich de meeste werklozen? opzoeken
30-35
20-25
55+
40-50
Kan werkloosheid bij vrouwen te maken hebben met masculiniteit? opzoeken
Nee
Ja
Wat kan GEEN reden zijn van onzekerheidsvermijding tjdens een nieuwe baan? opzoeken
Nieuwe pensioenregelingen
Veranderingsprocessen
Onduidelijkheden
Nieuwe baas
Nieuw beleid
Welke sekse is het meest werkloos? opzoeken
Vrouw
Man
Nederland heeft een lage werkloosheid, welk land was het enige in Europa dat in juli 2012 een lagere werkloosheid had? opzoeken
Luxemburg
Duitsland
Oostenrijk
België
Zwitserland
De communicatieproblemen op het niveau van 'personen' kunnen te maken hebben met: opzoeken
Socialisatie
Bevoegdheden
Professionele context
Verschillen in waarneming en betekenisgeving
Een verkeerd beeld die gesprekspartners van elkaar hebben
Hoe sterk was de werkloosheid in Spanje in 2012 ongeveer gestegen? opzoeken
0%
10%
5%
15%
Ze was gedaald
Welke van deze landen had in december 2011 de grootste werkloosheid? opzoeken
België
Nederland
Spanje
Duitsland
Wat is een typisch kenmerk van landurige werklozen? opzoeken
Vrolijk
Boos
Slim
Man
Dom
Welke SJD-functie heeft NIET te maken met werklozen? opzoeken
UWV
MEE
DWI