De grote werklozenquiz

Quizvragen voor 'Werklozen'

 
Hoe sterk was de werkloosheid in Spanje in 2012 ongeveer gestegen? opzoeken
15%
Ze was gedaald
5%
10%
0%
Wat is een typisch kenmerk van landurige werklozen? opzoeken
Dom
Man
Vrolijk
Slim
Boos
De communicatieproblemen op het niveau van 'personen' kunnen te maken hebben met: opzoeken
Een verkeerd beeld die gesprekspartners van elkaar hebben
Professionele context
Socialisatie
Verschillen in waarneming en betekenisgeving
Bevoegdheden
Welke van deze landen had in december 2011 de grootste werkloosheid? opzoeken
Nederland
Duitsland
Spanje
België
Kan werkloosheid bij vrouwen te maken hebben met masculiniteit? opzoeken
Ja
Nee
Welke SJD-functie heeft NIET te maken met werklozen? opzoeken
UWV
MEE
DWI
Wat kan GEEN reden zijn van onzekerheidsvermijding tjdens een nieuwe baan? opzoeken
Onduidelijkheden
Nieuw beleid
Veranderingsprocessen
Nieuwe pensioenregelingen
Nieuwe baas
Nederland heeft een lage werkloosheid, welk land was het enige in Europa dat in juli 2012 een lagere werkloosheid had? opzoeken
Duitsland
België
Oostenrijk
Zwitserland
Luxemburg
In welke levensfase bevinden zich de meeste werklozen? opzoeken
20-25
40-50
55+
30-35
Welke sekse is het meest werkloos? opzoeken
Vrouw
Man