De grote werklozenquiz

Quizvragen voor 'Werklozen'
Beschikbaar vanaf: 22-12-2012
Laatst gespeeld op: 21-11-2018
Wat is een typisch kenmerk van landurige werklozen? opzoeken
Boos
Vrolijk
Slim
Man
Dom
Welke van deze landen had in december 2011 de grootste werkloosheid? opzoeken
Duitsland
Spanje
Nederland
BelgiŽ
Welke sekse is het meest werkloos? opzoeken
Man
Vrouw
Hoe sterk was de werkloosheid in Spanje in 2012 ongeveer gestegen? opzoeken
Ze was gedaald
15%
10%
5%
0%
Nederland heeft een lage werkloosheid, welk land was het enige in Europa dat in juli 2012 een lagere werkloosheid had? opzoeken
Oostenrijk
BelgiŽ
Duitsland
Luxemburg
Zwitserland
Kan werkloosheid bij vrouwen te maken hebben met masculiniteit? opzoeken
Nee
Ja
Welke SJD-functie heeft NIET te maken met werklozen? opzoeken
MEE
UWV
DWI
In welke levensfase bevinden zich de meeste werklozen? opzoeken
20-25
30-35
40-50
55+
De communicatieproblemen op het niveau van 'personen' kunnen te maken hebben met: opzoeken
Socialisatie
Professionele context
Bevoegdheden
Een verkeerd beeld die gesprekspartners van elkaar hebben
Verschillen in waarneming en betekenisgeving
Wat kan GEEN reden zijn van onzekerheidsvermijding tjdens een nieuwe baan? opzoeken
Veranderingsprocessen
Nieuwe baas
Nieuw beleid
Nieuwe pensioenregelingen
Onduidelijkheden