De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 10-12-2019
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Een belangrijk woord in de tekst.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Ja
Nee
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Fictie
Zoekend lezen
Informatie opzoeken
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk
Wat is de inleiding? opzoeken
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Rondt de tekst af.
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Minder belangrijke dingen van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Het belangrijkste van een tekst
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
Een hoofdgedachte.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Een bewering