De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 09-06-2023
Wat is de inleiding? opzoeken
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Rondt de tekst af.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
Een hoofdgedachte.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Een nieuw woord.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Het belangrijkste van een tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Ja
Nee
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een bewering
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Een belangrijk woord in de tekst.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk