De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 17-10-2019
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Op welke kleur het stoplicht staat.
Een belangrijk woord in de tekst.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Een hoofdgedachte.
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Zoekend lezen
Informatie opzoeken
Fictie
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Een nieuw woord.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Het belangrijkste van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk
Wat is de inleiding? opzoeken
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Rondt de tekst af.
Wat is betoog? opzoeken
Een bewering
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Argumenten
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja