De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'
Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 21-11-2018
Wat is subjectief? opzoeken
Persoonlijk
Onpersoonlijk
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Het belangrijkste van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Ja
Nee
Wat is de inleiding? opzoeken
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Rondt de tekst af.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een hoofdgedachte.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Een paar zinnen van de tekst.
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Wat is betoog? opzoeken
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Een bewering
Argumenten
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Een nieuw woord.
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Waar de volgende alinea's over gaan.
Een belangrijk woord in de tekst.
Op welke kleur het stoplicht staat.