De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'
Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 20-07-2018
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Ja
Nee
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Informatie opzoeken
Fictie
Zoekend lezen
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een bewering
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Een belangrijk woord in de tekst.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Wat is subjectief? opzoeken
Persoonlijk
Onpersoonlijk
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Minder belangrijke dingen van een tekst
Het belangrijkste van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Wat is de inleiding? opzoeken
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Rondt de tekst af.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
Een hoofdgedachte.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.