De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 09-07-2020
Wat is de inleiding? opzoeken
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Rondt de tekst af.
Wat is betoog? opzoeken
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Argumenten
Een bewering
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Informatie opzoeken
Zoekend lezen
Fictie
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Het belangrijkste van een tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Wat is subjectief? opzoeken
Persoonlijk
Onpersoonlijk
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Een nieuw woord.
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Op welke kleur het stoplicht staat.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Een belangrijk woord in de tekst.