De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 25-03-2019
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een bewering
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Een hoofdgedachte.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Een samenvatting van de tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Het belangrijkste van een tekst
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Een belangrijk woord in de tekst.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Een nieuw woord.
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Fictie
Zoekend lezen
Informatie opzoeken
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst grondig en globaal.