De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 23-01-2019
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Informatie opzoeken
Fictie
Zoekend lezen
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een bewering
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
Een hoofdgedachte.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Op welke kleur het stoplicht staat.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Een belangrijk woord in de tekst.
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Minder belangrijke dingen van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Het belangrijkste van een tekst
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Een nieuw woord.
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk
Wat is de inleiding? opzoeken
Rondt de tekst af.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.