De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 20-07-2019
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Informatie opzoeken
Fictie
Zoekend lezen
Wat is samenvatten? opzoeken
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Een hoofdgedachte.
Een paar zinnen van de tekst.
Wat is de inleiding? opzoeken
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Rondt de tekst af.
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Op welke kleur het stoplicht staat.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Een belangrijk woord in de tekst.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Het belangrijkste van een tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een bewering
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Een nieuw woord.
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst grondig en globaal.
Wat is subjectief? opzoeken
Persoonlijk
Onpersoonlijk