De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 07-12-2022
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Waar de volgende alinea's over gaan.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Een belangrijk woord in de tekst.
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst grondig en globaal.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
Een hoofdgedachte.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Een samenvatting van de tekst
Het belangrijkste van een tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Een nieuw woord.
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Wat is de inleiding? opzoeken
Rondt de tekst af.
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Een bewering
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Wat is subjectief? opzoeken
Persoonlijk
Onpersoonlijk