De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

 
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk
Wat is betoog? opzoeken
Een bewering
Argumenten
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Een nieuw woord.
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Een samenvatting van de tekst
Het belangrijkste van een tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst
Wat is samenvatten? opzoeken
Een paar zinnen van de tekst.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Een hoofdgedachte.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Waar de volgende alinea's over gaan.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Een belangrijk woord in de tekst.
Wat is de inleiding? opzoeken
Rondt de tekst af.
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.