De grote osiris (egyptische mythologie) quiz

Quizvragen voor 'Osiris (Egyptische mythologie)'

Beschikbaar vanaf: 21-05-2012
Laatst gespeeld op: 22-09-2020
Hoe heet de kist waar Seth Osiris in opsluit? opzoeken
Sarcofaag
Doodskist
Sacrofaag
Wat voor een dierenkop heeft Anubis? opzoeken
Hondenkop
Jakhalzenkop
Valkenkop
Wie is de Egyptische god van de aarde? opzoeken
Noet
Geb
Uit hoeveel dieren bestaat de verslinder? opzoeken
4
3
2
Op welk eiland spoelde Osiris in de kist aan? opzoeken
Byblos
Egypte
Creta
Hoeveel kinderen hebben Geb en Noet? opzoeken
4
3
2
Wie was de vrouw van Seth? opzoeken
Isis
Nephtys
Osiris
Wat doet Toth, de god van de wijsheid nadat je hart gewogen is? opzoeken
Hij schrijft de uitkomst op
Hij eet het op
Hoeveel handlangers had Seth? opzoeken
7
62
72
Naar welke zee werd Seth verdreven? opzoeken
de Blauwe zee
De Rode zee
De Zwarte zee