De grote verkeersregels frankrijk quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Frankrijk'

 
Wat is de maximum toegelaten snelheid op wegen met 2x2 rijstroken en middenberm bij regen? opzoeken
80 km/h
60 km/h
100 km/h
90 km/h
70 km/h
Wat is de maximumsnelheid in de bebouwde kom van Andorra? opzoeken
40 km/h
60 km/h
50 km/h
25 km/h
Hoe lang mag je maximum aan één stuk parkeren in Parijs? opzoeken
1 week
2 dagen
24h
10h
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte voor de bestuurder van een auto? opzoeken
0,7%
1‰
0,5‰
0,8‰
Wie moet over het algemeen achteruit wanneer 2 voertuigen van dezelfde categorie elkaar willen kruisen op een bergweg? opzoeken
De hoogste wagen
Het stijgende voertuig
De laagste wagen
Het dalende voertuig
Wat betekent een gele zigzaglijn op de rijbaan? opzoeken
Je nadert een kruispunt
Bushalte
Zachte berm
Parkeerverbod
Wat betekent een gele doorlopende streep? opzoeken
Parkeerverbod
Stilstaanverbod
Zachte berm
Parkeer- en stilstaanverbod
Tot wanneer moeten kinderen vervoerd worden in een kinderzitje? opzoeken
12 jaar
150cm
14 jaar
10 jaar
Wat is de minimumsnelheid op de linkerrijstrook van een autosnelweg? opzoeken
90 km/h
70 km/h
80 km/h
100 km/h
Wanneer een tram stilstaat voor het in- of uitstappen van de reizigers, is het: opzoeken
Verboden langs links in te halen
Verplicht om je al je richtingaanwijzers aan te zetten
Verboden langs rechts in te halen
Verboden in te halen