De grote verkeersregels frankrijk quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Frankrijk'

 
Wat betekent een gele zigzaglijn op de rijbaan? opzoeken
Parkeerverbod
Zachte berm
Bushalte
Je nadert een kruispunt
Wat is de maximumsnelheid in de bebouwde kom van Andorra? opzoeken
40 km/h
50 km/h
60 km/h
25 km/h
Wat betekent een gele doorlopende streep? opzoeken
Stilstaanverbod
Parkeerverbod
Parkeer- en stilstaanverbod
Zachte berm
Hoe lang mag je maximum aan één stuk parkeren in Parijs? opzoeken
2 dagen
10h
24h
1 week
Wanneer een tram stilstaat voor het in- of uitstappen van de reizigers, is het: opzoeken
Verboden langs links in te halen
Verplicht om je al je richtingaanwijzers aan te zetten
Verboden langs rechts in te halen
Verboden in te halen
Tot wanneer moeten kinderen vervoerd worden in een kinderzitje? opzoeken
150cm
10 jaar
12 jaar
14 jaar
Wie moet over het algemeen achteruit wanneer 2 voertuigen van dezelfde categorie elkaar willen kruisen op een bergweg? opzoeken
De laagste wagen
De hoogste wagen
Het stijgende voertuig
Het dalende voertuig
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte voor de bestuurder van een auto? opzoeken
0,5‰
1‰
0,8‰
0,7%
Wat is de maximum toegelaten snelheid op wegen met 2x2 rijstroken en middenberm bij regen? opzoeken
100 km/h
90 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
Wat is de minimumsnelheid op de linkerrijstrook van een autosnelweg? opzoeken
100 km/h
70 km/h
80 km/h
90 km/h