De grote hybride wagens quiz

Quizvragen voor 'Hybride wagens'

 
Wat is de definitie van een hybride auto? opzoeken
Een wagen die elektriciteit opwekt bij het remmen
Een wagen die gebruik maakt van twee verschillende aandrijftechnologieën
Een wagen die op gas rijdt
Een wagen die op elektriciteit rijdt
Wat was de eerste hybride serie-auto? opzoeken
Lexus RX400h
Toyota Prius
Honda Civic Hybrid
Welke verbrandingsmotoren kunnen gebruikt worden in combinatie met een elektromotor? opzoeken
common rail dieselmotoren
dieselmotoren
benzinemotoren
dit maakt niet uit
Wanneer bracht Toyota de eerste hybride Prius in Japan op de markt? opzoeken
2003
1997
2000
2006
Bij een parallel geschakelde hybride: opzoeken
Worden de wielen door de krachtigste motor aangedreven, deze motor wordt op zijn beurt bijgestaan door de minder krachtige motor
Drijft de ene motor de vooras aan, de andere de achteras
Wordt de vooras door de zwakste en de achteras door de sterkste motor aangedreven
Worden de wielen door beide motoren aangedreven
Wordt de vooras door de sterkste en de achteras door de zwakste motor aangedreven
Wanneer was de eerste hybride wagen op de markt? opzoeken
1899
1992
1951
2003
1920
Hoeveel spanning levert de Toyota Prius versie 2004? opzoeken
500 volt
288 volt
50 volt
399 volt
104 volt
Wat is het verschil tussen de Toyota Prius en de Honda Civic Hybrid? (versie 2004) opzoeken
De Honda gebruikt de elektromotor enkel als extra wanneer hij extra kracht nodig heeft, bijvoorbeeld bij bruusk optrekken en klimmen.
De Toyota gebruikt de elektromotor enkel als extra wanneer hij extra kracht nodig heeft, bijvoorbeeld bij bruusk optrekken en klimmen.
De Honda gebruikt de elektromotor enkel onder 25km/h
De Toyota gebruikt de elektromotor enkel onder 25km/h
Bij een in serie geschakelde hybride: opzoeken
Staat de sterkste motor in serie met de wielen
Drijven de motoren gelijktijdig de voor en de achteras aan
Staat de zwakste motor in serie met de wielen
Gaat de kracht via een opvolging van motoren naar de wielen
Wat is het grote voordeel van de gecombineerde hybride? opzoeken
Je kan beide motoren combineren
Je kan sneller afremmen
Je kan sneller optrekken
Je kan ook enkel de elektromotor gebruiken
Je kan het verbruik beter bekijken