De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'
Wat is samenvatten? opzoeken
Een hoofdgedachte.
Een paar zinnen van de tekst.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Wat is betoog? opzoeken
Een bewering
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Argumenten
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Zoekend lezen
Informatie opzoeken
Fictie
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Minder belangrijke dingen van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Het belangrijkste van een tekst
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Ja
Nee
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Op welke kleur het stoplicht staat.
Waar de volgende alinea's over gaan.
Een belangrijk woord in de tekst.
Wat is subjectief? opzoeken
Persoonlijk
Onpersoonlijk
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst grondig en globaal.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Een nieuw woord.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.