Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'

Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Minder belangrijke dingen van een tekst
Een samenvatting van de tekst
Het belangrijkste van een tekst
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Wat is betoog? opzoeken
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Argumenten
Een bewering
Wat is de inleiding? opzoeken
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Rondt de tekst af.
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Waar de volgende alinea's over gaan.
Een belangrijk woord in de tekst.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst oriënterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst grondig en globaal.
Wat zijn verwijswoorden? opzoeken
Een nieuw woord.
Woorden die naar andere woorden verwijzen.
Woorden die wijzer zijn dan andere woorden.
Wat is samenvatten? opzoeken
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Een hoofdgedachte.
Een paar zinnen van de tekst.