De grote leesvaardig ii (kinderniveau) quiz

Quizvragen voor 'Leesvaardig II (kinderniveau)'
Wat is de volgorde om een tekst te begrijpen? opzoeken
Lees de tekst oriŽnterend, lees de tekst globaal, lees de tekst grondig, vertel de inhoud na.
Lees de tekst oriŽnterend, lees de tekst grondig, lees de tekst globaal.
Lees de tekst grondig en globaal.
Wat is subjectief? opzoeken
Onpersoonlijk
Persoonlijk
Wat is betoog? opzoeken
Argumenten
Een tekst waarin iemand zijn mening over iets geeft.
Een bewering
Wat is een inhoudsopgave? opzoeken
Geeft een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen.
Een lijst met trefwoorden die in het boek voorkomen.
Staat helemaal voor- of achteraan in een boek.
Wat is samenvatten? opzoeken
Een hoofdgedachte.
De inhoud van een tekst verkort weergeven.
Een paar zinnen van de tekst.
Is overtuigen een tekstdoel? opzoeken
Nee
Ja
Welke van de volgende antwoorden is een leesdoel? opzoeken
Fictie
Informatie opzoeken
Zoekend lezen
Wat geven tussenkopjes aan? opzoeken
Waar de volgende alinea's over gaan.
Een belangrijk woord in de tekst.
Op welke kleur het stoplicht staat.
Wat is de inleiding? opzoeken
Laat de lezer kennismaken met het onderwerp.
Rondt de tekst af.
Bespreekt het onderwerp uitvoerig.
Wat is een hoofdzaak? opzoeken
Een samenvatting van de tekst
Het belangrijkste van een tekst
Minder belangrijke dingen van een tekst