Quizvragen voor 'De lieveheerbeestjesquiz'

Wat is het bekendste lieveheerbeestje ? opzoeken
Een roze
Een zwarte
Een rode
Een gele
Wat eet het lieveheerbeestje heel graag ? opzoeken
Honden
bladluizen
Wormen
Mieren
Tot wat behoren de lieveheersbeestjes ? opzoeken
Insecten
Uitgestorven dier
Knaagdieren
Reptielen
Hoeveel bladluizen eet een lieveheerbeestje per dag ongeveer ? opzoeken
100
1.500
900
20
Zeggen het aantal stippen op het lieveheerbeestje hoe oud het diertje is? opzoeken
Bij sommige soorten.
Nee
Ja
Na hoeveel dagen komen de eitjes uit ? opzoeken
Na 6 dagen
Na 356 dagen
Na 12 dagen
Na 3 dagen
Zie je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje ? opzoeken
Soms
Heel gemakkelijk
Bijna niet
Nooit
Hoeveel soorten Lieveheersbeestjes bestaan er ongeveer ? opzoeken
5.000
100.000
50.000
1.000
10.000
Hoe lang leven lieveheersbeestjes ongeveer ? opzoeken
Tot 100 jaar
3 maanden
De meeste soorten worden 5 jaar
Meestal niet langer dan 1 jaar
20 jaar
Doet een lieveheersbeestje een winterslaap ? opzoeken
Enkel oudere lieveheersbeestjes
Eens in de paar jaar
Ja
Neen
Enkel jonge lieveheersbeestjes