De grote wilde dieren quiz

Quizvragen voor 'Wilde dieren '
De grootste vis ter wereld is ? opzoeken
Walvis
Orka
Potvis
Walvishaai
Dolfijn
Wat is het kleintje van een paard ? opzoeken
Een big
Een veulen
Een stier
Een ram
Een leuven
Hoeveel soorten dieren zijn er ongeveer bekend? opzoeken
1.000.000
550.000
120.000
65.000
1.500.000
Hoe noemt de giftigste spin ter wereld ? opzoeken
De kruispin
De tarantulla
De Braziliaanse zwerfspin
Tijgerspin
De zwarte weduwe
Hoeveel procent van de slangen is giftig ? opzoeken
51 procent
21 procent
15 procent
18 procent
82 procent
Wat zijn 2 bosdieren ? opzoeken
Koe - rendier
Uil - varken
Schaap - kannibalen
Vos - honden
Konijn - rode mieren
Welke soort kikker kan met zijn gif meerdere mensen doden ? opzoeken
De moeraskikker
De Pad
De boomkikker
De kikker
De Pijlgifkikker
hoe groot kan de Chinese alligator worden? opzoeken
2,5 meter
1,3 meter
18 meter
4 meter
2 meter
Hoeveel kan een mannelijke Afrikaanse olifant wegen ? opzoeken
6000 kg
8050 kg
1200 kg
4000 kg
500 kg
Hoeveel verschillende soorten slangen bestaan er? opzoeken
2659
3254
5013
3150
5002